2011

29.12.2011 Raport bieżący nr 114/2011 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem
Zachodnim WBK SA

29.12.2011 Raport bieżący nr 113/2011 Zawarcie znaczącej umowy

22.12.2011 Raport bieżący nr 112/2011 Wykup obligacji

29.11.2011 Raport bieżący nr 111/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

25.11.2011 Raport bieżący nr 110/2011 Zawarcie znaczącej umowy

14.11.2011 Raport bieżący nr 109/2011 Zawarcie znaczącej umowy

10.11.2011 Raport bieżący nr 108/2011 Zawarcie znaczącej umowy

01.11.2011 Raport bieżący nr 107/2011 Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

31.10.2011 Raport bieżący nr 106/2011 Zawarcie umowy poręczenia

31.10.2011 Raport bieżący nr 105/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2011 roku

28.10.2011 Raport bieżący nr 104/2011 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

26.10.2011 Raport bieżący nr 103/2011 Zawarcie umowy poręczenia

25.10.2011 Raport bieżący nr 102/2011 Emisja obligacji

12.10.2011 Raport bieżący nr 101/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

30.09.2011 Raport bieżący nr 100/2011 Wykup obligacji

28.09.2011 Raport bieżący nr 99/2011 Emisja obligacji

27.09.2011 Raport bieżący nr 98/2011 Emisja obligacji

09.09.2011 Raport bieżący nr 97/2011 Rejestracja przez sąd podwyższenia wysokości kapitału
zakładowego

23.08.2011 Raport bieżący nr 96/2011 Powołanie Członka Zarządu Spółki

23.08.2011 Raport bieżący nr 95/2011 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

19.08.2011 Raport bieżący nr 94/2011 Zawarcie umowy poręczenia

19.08.2011 Raport bieżący nr 93/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku

11.08.2011 Raport bieżący nr 92/2011 Zawarcie znaczącej umowy

11.08.2011 Raport bieżący nr 91/2011 Zawarcie znaczącej umowy

11.08.2011 Raport bieżący nr 90/2011 Zawarcie znaczącej umowy

02.08.2011 Raport bieżący nr 89/2011 Zawarcie znaczącej umowy

26.07.2011 Raport bieżący nr 88/2011 Emisja obligacji

20.07.2011 Raport bieżący nr 87/2011 Zawarcie znaczącej umowy

18.07.2011 Raport bieżący nr 86/2011 Zawarcie znaczącej umowy

18.07.2011 Raport bieżący nr 85/2011 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

15.07.2011 Raport bieżący nr 84/2011 Zawarcie znaczącej umowy

15.07.2011 Raport bieżący nr 83/2011 Zawarcie znaczącej umowy

15.07.2011 Raport bieżący nr 82/2011 Zawarcie znaczącej umowy

15.07.2011 Raport bieżący nr 81/2011 Zawarcie znaczącej umowy

15.07.2011 Raport bieżący nr 80/2011 Zawarcie znaczącej umowy

11.07.2011 Raport bieżący nr 79/2011 Zawarcie znaczącej umowy

04.07.2011 Raport bieżący nr 78/2011 Zawarcie znaczącej umowy

30.06.2011 Raport bieżący nr 77/2011 Emisja obligacji

27.06.2011 Raport bieżący nr 76/2011 Zawarcie znaczących umów

27.06.2011 Raport bieżący nr 75/2011 Zawarcie znaczącej umowy

22.06.2011 Raport bieżacy nr 74/2011 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów
w Spółce

20.06.2011 Raport bieżący nr 73/2011 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

20.06.2011 Raport bieżący nr 72/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych

16.06.2011 Raport bieżący nr 71/2011 Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych

15.06.2011 Raport bieżący nr 70/2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji
serii D

09.06.2011 Raport bieżący nr 69/2011 Emisja obligacji

09.06.2011 Raport bieżący nr 68/2011 Przyjęcie do depozytu akcji serii D

03.06.2011 Raport bieżący nr 67/2011 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

02.06.2011 Raport bieżący nr 66/2011 Zawarcie znaczącej umowy

30.05.2011 Raport bieżący nr 65/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

30.05.2011 Raport bieżący nr 64/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

27.05.2011 Raport bieżący nr 63/2011 Zawarcie umowy agencyjnej z TU Europa

27.05.2011 Raport bieżący nr 62/2011 Wykup obligacji

27.05.2011 Raport bieżący nr 61/2011 Emisja obligacji

26.05.2011 Raport bieżący nr 60/2011 Zawarcie znaczącej umowy

25.05.2011 Raport bieżący nr 59/2011 Zawarcie znaczącej umowy

24.05.2011 Raport bieżący nr 58/2011 Wykup obligacji

24.05.2011 Raport bieżący nr 57/2011 Zawarcie znaczącej umowy

20.05.2011 Raport bieżący nr 56/2011 Zawarcie znaczącej umowy

19.05.2011 Raport bieżący nr 55/2011 Rejestracja zmian Statutu Spółki

10.05.2011 Raport bieżący nr 54/2011 Zawarcie znaczących umów

10.05.2011 Raport bieżący nr 53/2011 Zawrcie znaczącej umowy

06.05.2011 Raport bieżący nr 52/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2011 roku

04.05.2011 Raport bieżący nr 51/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczny głosów
w Spółce

27.04.2011 Raport bieżący nr 50/2011 Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2011 roku

15.04.2011 Raport bieżący nr 49/2011 Zawarcie znaczącej umowy

12.04.2011 Raport bieżący nr 48/2011 Zawarcie znaczącej umowy

11.04.2011 Raport bieżący nr 47/2011 Zawarcie znaczącej umowy

11.04.2011 Raport bieżący nr 46/2011 Zawarcie znaczącej umowy

05.04.2011 Raport bieżący nr 45/2011 Zawarcie znaczącej umowy

31.03.2011 Raport bieżący nr 44/2011 Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

31.03.2011 Raport bieżący nr 43/2011 Wykup obligacji

30.03.2011 Raport bieżący nr 42/2011 Emisja obligacji

30.03.2011 Raport bieżący nr 41.03.2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów
na ZWZA w dniu 29.03.2011 roku

29.03.2011 Raport bieżacy nr 40/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

29.03.2011 Raport bieżący nr 39/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.03.2011r.

28.03.2011 Raport bieżący nr 38/2011 Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Getin Noble
Bank SA

18.03.2011 Raport bieżący nr 37/2011 Zawarcie znaczącej umowy

18.03.2011 Rapor tbieżący nr 36/2011 Zawarcie znaczącej umowy

17.03.2011 Raport bieżący nr 35/2011 Zawarcie znaczącej umowy

16.03.2011 Raport bieżacy nr 34/2011 Zawarcie znaczącej umowy

15.03.2011 Raport bieżacy nr 33/2011 Zawarcie znaczącej umowy

07.03.2011 Raport bieżący nr 32/2011 Zawarcie znaczącej umowy

04.03.2011 Raport bieżący nr 31/2011 Zawarcie znaczącej umowy

02.03.2011 Raport bieżący nr 30/2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy M.W. Trade SA

02.03.2011 Raport bieżący nr 29/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy M.W. Trade SA

02.03.2011 Raport bieżący nr 28/2011 Zawarcie znaczących umów

01.03.2011 Raport bieżący nr 27/2011 Zawarcie znaczącej umowy

24.02.2011 Raport bieżący nr 26/2011 Zawarcie znaczącej umowy

21.02.2011 Raport bieżący nr 25/2011 Zawarcie znaczącej umowy

21.02.2011 Raport bieżący nr 24/2011 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do
publicznej wiadomości w 2010 roku

17.02.2011 Raport bieżący nr 23/2011 Zawarcie znaczącej umowy

17.02.2011 Raport bieżący nr 22/2011 Zawarcie znaczącej umowy

16.02.2011 Raport bieżący nr 21/2011 Zawarcie znaczącej umowy

15.02.2011 Raport bieżący nr 20/2011 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby
głosów w Spółce

03.02.2011 Raport bieżący nr 19/2011 Zawarcie znaczącej umowy


02.02.2011 Raport bieżący nr 18/2011 Zawarcie umowy generalnej z Idea Bank Polska SA

26.01.2011 Raport bieżący nr 17/2011 Wykup obligacji

26.01.2011 Raport bieżący nr 16/2011 Emisja obligacji

24.01.2011 Raport bieżący nr 15/2011 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem
Zachodnim WBK SA

24.01.2011 Raport bieżący nr 14/2011 Szacunkowe wyniki finansowe M.W. Trade SA za IV kwartał
2010 roku

19.01.2011 Raport bieżący nr 13/2011 Zawarcie znaczących umów

19.01.2011 Raport bieżący nr 12/2011 Zawarcie znaczącej umowy

19.01.2011 Raport bieżący nr 11/2011 Zawarcie znaczącej umowy

19.01.2011 Raport bieżący nr 10/2011 Zawarcie znaczącej umowy

18.01.2011 Raport bieżący nr 9/2011 Zawarcie znaczącej umowy

17.01.2011 Raport bieżący nr 8/2011 Zawarcie znaczącej umowy

17.01.2011 Raport bieżący nr 7/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

14.01.2011 Raport bieżący nr 6/2011 Zawarcie znaczącej umowy

14.01.2011 Raport bieżący nr 5/2011 Zawarcie znaczącej umowy

14.01.2011 Raport bieżący nr 4/2011 Zawarcie znaczącej umowy

13.01.2011 Raport bieżący nr 3/2011 Zawarcie znaczącej umowy

13.01.2011 Raport bieżący nr 2/2011 Zawarcie znaczącej umowy

04.01.2011 Raport bieżący nr 1/2011 Zawarcie znaczącej umowy

NEWS

CURRENT QUOTATION'S CHART

2021-12-08 17:00:00
4.3000 -1.83%
CURRENT QUOTATION
Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE