Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Kalendarium


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
 

■      RR2017 – 15/3/2018 roku

■      1Q2018  – 11/5/2018 roku

■      1H2018  –  20/8/2018 roku

■      3Q2018  –  8/11/2018 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA:


■     26/4/2018 roku

Dywidenda:

- wysokość dywidendy: 3.856.842,40 zł,
- dywidenda na 1 akcję: 0,46 zł brutto,
- liczba akcji objętych dywidendą: 8.384.440 sztuk,
- dzień dywidendy: 12 czerwca 2018 roku,
- termin wypłaty dywidendy: 28 czerwca 2018 roku.

Fair Play Solidna firma GPW