Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Kalendarium


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:
 

■      RR2016 – 13/3/2017roku*

■      1Q2017  – 16/5/2017roku**

■      1H2017  –  7/8/2017***

■      3Q2017  –  8/11/2017****

* zmiana terminu publikacji raportu (pierwotna data: 23/3/2017)
** zmiana terminu publikacji raportu (pierwotna data: 12/5/2017)
*** zmiana terminu publikacji raportu (pierwotna data: 30/8/2017)
**** zmiana terminu publikacji raportu (pierwotna data: 14/11/2017)

Dywidenda w 2017 roku:

■       wysokość dywidendy: 6.288.330,00 zł

■       dywidenda na 1 akcję: 0,75  zł brutto

■       liczba akcji objętych dywidendą: 8.384.440 sztuk

■       dzień dywidendy: 20 kwietnia 2017 roku

■       termin wypłaty dywidendy: 9 maja 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2017 roku:

■       10/4/2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2017 roku:

■       15/11/2017 roku

pliki cookie
29.01.2016
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Fair Play Solidna firma GPW