Kalendarium


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
 

■      RR2018 – 29/3/2019 roku

■      1Q2019  – 15/5/2019 roku

■      1H2019  –  14/8/2018 roku

■      3Q2019  –  8/11/2019 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA:


■     22/05/2019 roku

Dywidenda:

Fair Play Solidna firma GPW