Kalendarium


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
 

■      RR2019 – 4/3/2020 roku

■      1Q2020  – 15/5/2020 roku

■      1H2020  –  14/8/2020 roku

■      3Q2020  –  6/11/2020 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA:


■    

Dywidenda:

Fair Play Solidna firma GPW