Kalendarium


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
 

■      RR2020 – 12/3/2021 roku

■      1Q2021  – 21/5/2021 roku

■      1H2021  –  13/8/2021 roku

■      3Q2021  –  10/11/2021 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA:


■       ZWZA - 25/5/2021 roku

Dywidenda:

Fair Play Solidna firma GPW