Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Zarząd

Marlena Panenka-Jakubiak
Prezes Zarządu, CFO

Pani Marlena Panenka-Jakubiak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe), gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Praktycznego Zarządzania Finansami.

Z M.W. Trade SA związana jest od 2010 roku; od początku 2017 roku kieruje, jako Członek Zarządu, Działem Finansów (obszary: Ryzyka, Controllingu, Księgowości, Relacji Inwestorskich) oraz Działem Prawnym Spółki i Zespołem Wsparcia Komitetu Audytu. Jako wieloletni członek Komitetu Inwestycyjnego M.W. Trade SA Marlena Panenka-Jakubiak ocenia i rekomenduje projekty inwestycyjne, ma czynny wpływ na rozszerzanie oferty produktowej Spółki, kreuje schematy transakcji w kontekście compliance; na co dzień odpowiada także m.in. za: zarządzanie portfelem wierzytelności oraz nadzór nad jego wyceną, strukturyzację transakcji, płynność finansową, budowanie modeli zarządczych, pozyskiwanie i dywersyfikację źródeł kapitału, tworzenie i implementację procedur oraz audyt.


Krzysztof Jarosław Bielecki

Członek Zarządu,

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management.

Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 roku do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o.

Od 2017 roku Krzysztof Jarosław Bielecki jest I Wiceprezesem Zarządu Getin Holding S.A.

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

-        Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,

-        Idea Bank S.A. w Warszawie,

-        Idea Box S.A. w Warszawie

-        Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie.

-        Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie

-        Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie

-        Idea Leasing IFN S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie

-        Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie

-        Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie


 

Fair Play Solidna firma GPW