Spełnienie się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A.

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 17-03-2022

W dniu 16 marca 2022 r. Spółka, Beyondream Investments Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) („BD”) oraz pan Rafał Wasilewski zawarły umowę organizacyjną. Zawarcie Umowy stanowiło jedyny warunek, pod jakim Spółka oraz BD ogłosiły, 27 stycznia 2022 r., wspólnie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE