2022

22/08/2022 rb 56/2022_Zmiana zawiadomienia o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (załącznik)

22/08/2022
 rb 55/2022_Zmiana zawiadomienia o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR (załącznik)

19/08/2022
 rb 54/2022_Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR (załącznik)

19/08/2022
 rb 53/2022_Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR (załącznik)

19/08/2022
 rb 52/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

19/08/2022
 rb 51/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

12/07/2022
 rb 50/2022_Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR (załącznik)

08/07/2022
 rb 49/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

14/06/2022
 rb 48/2022_Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (załącznik)

30/05/2022
 rb 47/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

30/05/2022
 rb 46/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

27/05/2022
 rb 45/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

27/05/2022
 rb 44/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik)

26/05/2022
 rb 43/2022_Rejestracja zmiany statutu

09/05/2022
 rb 42/2022_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

09/05/2022
 rb 41/2022_Uchwały NWZA podjęte 09.05.2022 r. (załącznik)

22/04/2022
 rb 40/2022_Powołanie Zarządu na nową kadencję (noty biograficzne Członków Zarządu)

19/04/2022
 rb 39/2022_Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały. (załącznik - Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem Uchwały NWZA)

14/04/2022
 rb 38/2022_Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (noty biograficzne Członków RN)

14/04/2022
 rb 37/2022_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

14/04/2022
 rb 36/2022_Uchwały ZWZA podjęte 14.04.2022 r. (załącznik)

13/04/2022
 rb 35/2022_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektem uchwał

zał. 1 Ogłoszenie o NWZA M.W. Trade SA 9.05.2022
zał. 2 Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade SA 9.05.2022
zał. 3 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

13/04/2022
 rb 34/2022_Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik - Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza)

11/04/2022
 rb 33/2022_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA. (załącznik - Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza ZWZA)

05/04/2022
 rb 32/2022_Informacja o sprostowaniu powiadomienia o transakcji z dnia 25 marca 2022 r. 

05/04/2022
 rb 31/2022_Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki M.W. Trade S.A. (załącznik)

01/04/2022
 rb 30/2022_Zmiana funkcji Członka Zarządu 

01/04/2022
 rb 29/2022_Zmiana funkcji Członka Zarządu 

30/03/2022
 rb 28/2022_Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki M.W. Trade S.A. (załącznik)

29/03/2022
 rb 27/2022_Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A. (załącznik powiadomienie)

28/03/2022
 rb 26/2022_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A. (powiadomienie indywidualne) (powiadomienie porozumienie)

25/03/2022
 rb 25/2022_Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR (załącznik)

25/03/2022
 rb 24/2022_Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki M.W. Trade S.A. (załącznik)

25/03/2022
 rb 23/2022_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

25/03/2022
 rb 22/2022_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

25/03/2022
 rb 21/2022_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

25/03/2022
 rb 20/2022_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

25/03/2022
 rb 19/2022_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

25/03/2022
 rb 18/2022_Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały. (załącznik - Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem Uchwały ZWZA)

23/03/2022
 rb 17/2022_Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A.

21/03/2022
 rb 16/2022_Informacja o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu

21/03/2022
 rb 15/2022_Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu

21/03/2022
 rb 14/2022_Powołanie Członka Zarządu (załącznik Życiorys)

21/03/2022
 rb 13/2022_Powołanie Członka Zarządu (załącznik Życiorys)

21/03/2022
 rb 12/2022_Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

21/03/2022
 rb 11/2022_Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

16/03/2022
 rb 10/2022_Spełnienie się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji M.W. Trade S.A.

11/03/2022 rb 09/2022_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 zał. 1 
Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA 14.04.2022
 zał. 2 Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade SA 14.04.2022
 zał. 3 zał. do Projektów uchwał Ocena sprawozdań MW Trade SA za 2021 rok
 zał. 4 zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie RN MW Trade SA za 2021 rok
 zał. 5 zał. do Projektów uchwał Ocena wniosku Zarządu MW Trade SA co do pokrycia straty za 2021 rok
 zał. 6 zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade SA za rok 2021
 zał. 7 zał. do Projektów uchwał Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń
 zał. 8 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

10/02/2022
 rb 08/2022_Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (załącznik)

31/01/2022
 rb 07/2022_Informacja dotycząca zastawienia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (załącznik)

27/01/2022
 rb 06/2022_Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki (załącznik - Wezwanie)

26/01/2022
 rb 05/2022_Informacja dotycząca zastawienia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (załącznik)

25/01/2022
 rb 04/2022_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

20/01/2022
 rb 03/2022_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

20/01/2022
 rb 02/2022_Uchwały NWZA podjęte 20.01.2022 r. (załącznik nr 1 Uchwały) (załącznik nr 2 DPSN)

12/01/2022
 rb 01/2022_Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu


Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE