2020

22/12/2020 rb 20/2020_Informacja dotycząca prawomocnego umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia wypłaty środków pieniężnych z budżetu Skarbu Państwa poprzez zgłoszenie nieistniejących oraz prawnie nieprzysługujących wierzytelności Emitenta wobec Gminy Ostrowice

16/12/2020
 rb 19/2020_Uruchomienie kredytu w związku z pośrednictwem kredytowym Spółki

16/09/2020
 rb 18/2020_Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

28/08/2020 rb 17/2020_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

28/08/2020 
rb 16/2020_Uchwały NWZA podjęte 28.08.2020 r. (zał. uchwały) (zał. polityka wynagrodzeń)

21/08/2020 
rb 15/2020_Informacja dotycząca nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej  (zał. powiadomienie)

31/07/2020 
rb 14/2020_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA

zał. 1 Ogłoszenie o NWZ M.W. Trade SA 28.08.2020
zał. 2 Projekty uchwał NWZ M.W. Trade SA 28.08.2020
zał. 3 Załącznik do projektu uchwały NWZ M.W. Trade SA 28.08.2020
zał. 4 Wzór pełnomicnictwa
zał. 5 Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ M.W. Trade SA 28.08.2020

22/06/2020 
rb 13/2020_Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu

22/06/2020 
rb 12/2020_Informacja dotycząca odpowiedzi Skarbu Państwa (Prokuratorii Generalnej RP) na zarzuty Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

27/05/2020 
rb 11/2020_Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH (zał. treść informacji)

19/05/2020
rb 10/2020_Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH (zał. treść informacji)

15/05/2020 rb 9/2020_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

15/05/2020 rb 8/2020_Uchwały ZWZA podjęte 15.05.2020 r. (zał. uchwały)

30/04/2020 rb 7/2020_>Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020

24/04/2020 rb 6/2020_Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały (załącznik)

17/04/2020 rb 5/2020_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

  zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA 15.05.2020
  zał. 2 Załącznik do ogłoszenia o ZWZA M.W. Trade SA 15.05.2020
  zał. 3 Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade SA 15.05.2020
  zał. 4 zał. do Projektów uchwał Ocena sprawozdań MW Trade SA za 2019 rok
  zał. 5 zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie RN MW Trade SA za 2019 rok

  zał. 6 zał. do Projektów uchwał Ocena sytuacji MW Trade SA w 2019 roku
  zał. 7 zał. do Projektów uchwał Ocena wniosku Zarządu MW Trade SA co do pokrycia straty za 2019 rok

15/04/2020 rb 4/2020_Informacja dotycząca decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

9/04/2020 rb 3/2020 Informacja dotycząca wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

13/03/2020 rb 2/2020_Informacja dotycząca wpływu epidemii koronowirusa COVID-19 na sytuację Spółki

30/01/2020 rb 1/2020_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE