Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii E2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 14-10-2019

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii E2018  (Obligacje) (WEO), 14 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

  • obligacje zwykłe na okaziciela serii E2018 wyemitowane 4 września 2018 roku,
  • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00229,
  • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848 szt.,
  • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
  • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848.000 zł,
  • termin wykupu: 31 października 2019 roku,
  • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 23 października 2019 roku,
  • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
  • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
  • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE