Przedterminowy wykup obligacji serii C2018, D2018, F2018 oraz G2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 20-09-2019

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii C2018, D2018, F2018 oraz G2018, 20 września 2019 roku podjął uchwały w sprawie przedterminowego wykupu całości w/w serii obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii C2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii C2018 wyemitowane 31 lipca 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00203,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 15 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 7 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii D2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii D2018 wyemitowane 20 sierpnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00211,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 1.276 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 1.276.000 zł,
 • termin Wykupu: 15 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 7 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii F2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii F2018 wyemitowane 5 listopada 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00237,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 3.496 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 3.496.000 zł,
 • termin Wykupu: 6 listopada 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 28 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii G2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii G2018 wyemitowane 18 grudnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00245,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 716 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 716.000 zł,
 • termin Wykupu: 19 grudnia 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 11 grudnia 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

 

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE