Spłata obligacji serii B2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 20-08-2019

W dniu 20 sierpnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii B2018 w kwocie 20,0 mln PLN  (20 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 17 kwietnia 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE