Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii B2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 30-07-2019

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii B2018  (Obligacje) (WEO), 30 lipca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii B2018 wyemitowane 17 kwietnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00195,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 20.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 20.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 20 sierpnia 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 9 sierpnia 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację oraz należne odsetki,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.
 • O emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2018.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE