Nowe zapytanie ofertowe w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki M.W. Trade SA.

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 23-05-2019

M.W. Trade SA, w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego na przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego pakietu konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego Spółki M.W. TRADE S.A. na lata 2019 i 2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, przekazuje nowe zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Spółki, przedmiotu zamówienia oraz warunków składania ofert oraz sposobu ich przygotowania, dostępne są zakładce Zapytania ofertowe.      

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE