Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Santander Bank Polska SA

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 29-04-2019

W dniu 29 kwietnia 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (zawartej 19 stycznia 2010 roku) z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przedłużający okres spłaty kredytu do 30.04.2020 r.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW