ZAPYTANIA OFERTOWE

Poniżej znajdziecie Państwo nasze aktualne zapytania ofertowe.

Aktualnie brak nowych ofert.

Archiwalnie:

01/05/2021 Konkurs ofert na przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego pakietu konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego oraz na dokonywanie oceny rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach Spółki M.W. TRADE S.A. na lata 2021 i 2022 

Załączniki:

00. Specyfikacja

01. Formularz ofertowy

02. Klauzula RODO

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 maja 2021 roku do końca dnia

OSOBA DO KONTAKTU: Marlena Panenka-Jakubiak, Prezes Zarządu
                                             tel. 71 790 20 50, e-mail: m.panenka@mwtrade.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

01/05/2019 Konkurs ofert na przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego pakietu konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego Spółki M.W. TRADE S.A. na lata 2019 i 2020 z opcją przedłużenia na lata 2021-2023

Załączniki:

00. Specyfikacja

01. Formularz ofertowy

02. Klauzula RODO

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4 czerwca 2019 roku do końca dnia

OSOBA DO KONTAKTU: Marlena Panenka-Jakubiak, Prezes Zarządu
                                             tel. 71 790 20 50, e-mail: m.panenka@mwtrade.pl

 

 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE