Emisja obligacji serii D2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 21-08-2018

W dniu 20 sierpnia 2018 roku M.W. Trade S.A. dokonała emisji obligacji serii D2018 w kwocie 1,3 mln PLN  (1 276 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE