Emisja obligacji serii C2018

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 31-07-2018

W dniu 31 lipca 2018 roku M.W. Trade dokonał emisji obligacji serii C2018 w kwocie 10,0 mln PLN (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE