2018

20/12/2018 rb 25/2018_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

20/12/2018 rb 24/2018_Powołanie Członka Zarządu Spółki (zał. Życiorys Członka Zarządu)

20/11/2018 rb 23/2018_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade SA

27/09/2018 rb 22/2018_Zmiany w składzie Zarządu Spółki (zał. Życiorysy Członków Zarządu)

24/09/2018 rb 21/2018_Rezygnacja Prezesa Zarządu

10/09/2018 rb 20/2018_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade SA

06/08/2018 rb 19/2018_Informacja nt. wartości zobowiązań

23/07/2018 rb 18/2018_Powzięcie informacji o podpisaniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice

27/04/2018 rb 17/2018_Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 roku

27/04/2018 
rb 16/2018_
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

26/04/2018 
rb 15/2018_
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
                                       Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej_ZWZA_26.04.2018

26/04/2018 
rb 14/2018_
Uchwały ZWZA podjęte 26.04.2018 r.

  zał. 1 Uchwały ZWZA _26.04.2018
  zał. 2 Załączniki do Uchwał ZWZA_26.04.2018

26/04/2018 
rb 13/2018_
Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

17/04/2018 rb 12/2018_Emisja obligacji

13/04/2018 rb 11/2018_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA
                                       Projekt uchwaly zgloszony przez akcjonariusza_ZWZA_M.W. Trade SA

03/04/2018 rb 10/2018_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                                        Powiadomienie_Getin_Holding_SA_03.04.2018

29/03/2018 rb 9/2018_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

  zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA_26.04.2018
  zał. 2 Projekty uchwał_ZWZA M.W. Trade SA_26.04.2018
  zał. 3 zał. do Projektów uchwał_Ocena sprawozdań Spółki za 2017 rok
  zał. 4 zał. do Projektów uchwał_Sprawozdanie RN M.W. Trade SA za 2017 rok
  zał. 5
zał. do Projektów uchwał_Ocena sytuacji Spółki w 2017 roku

29/03/2018 rb 8/2018_Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

26/03/2018 rb 7/2018_Zawarcie umowy z Noble Securities SA – oferowanie obligacji w ramach programu

26/03/2018 rb 6/2018_Porozumienie o rozwiązaniu umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA – organizacja emisji obligacji

12/02/2018 rb 5/2018_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                                     Powiadomienie_Getin_Holding_SA_12.02.2018

02/02/2018 
rb 4/2018_Informacja nt. wartości zobowiązań

31/01/2018 
rb 3/2018_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

25/01/2018 
rb 2/2018_Zawarcie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA - organizacja emisji obligacji

10/01/2018 
rb 1/2018_Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA oraz aneksów do umów kredytowych

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA oraz aneksów do umów
kredytowych
Fair Play Solidna firma GPW