RELACJE INWESTORSKIE

RELACJE INWESTORSKIE


M.W. Trade SA jest instytucją finansową od 2007 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki jest Beyondream Investments Limited, a podmiotem dominującym wobec Beyondream Investments Limited jest Rafał Wasilewski. 

M.W. Trade SA nie jest jednostką dominującą w stosunku do żadnego podmiotu.

We wrześniu 2007 roku Spółka zadebiutowała na rynku akcji NewConnect opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast od grudnia 2008 roku akcje M.W. Trade SA notowane są na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych.

archiwum aktualności RI 

 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE