2016

30/12/2016 rb47/2016_Zawarcie umowy znaczącej

01/12/2016
rb46/2016_Zmiany w składzie Zarządu


02/11/2016 rb45/2016_Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

11/10/2016 rb44/2016_Zawarcie umów poręczenia

05/10/2016 rb43/2016_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

05/10/2016 rb42/2016_Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

05/10/2016 rb41/2016_Uchwały NWZA podjęte 05.10.2016 r.
                          zał. do rb41/2016_Uchwaly NWZA M.W. Trade SA podjete 05.10.2016 r.

30/09/2016 rb40/2016_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZA
                         zał. do rb40/2016_Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

28/09/2016 rb39/2016_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                         zał. do rb39/2016_Zawiadomienie_Getin Holding SA

09/09/2016 rb38/2016_Zawarcie umowy poręczenia

08/09/2016 rb37/2016_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
                          zał. 1_Ogłoszenie o NWZA_M.W. Trade SA_05.10.2016
                          zał. 2_Projekty uchwał_NWZA_M.W. Trade SA_05.10.2016

31/08/2016 rb36/2016_Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

08/08/2016
 rb35/2016_Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku

04/08/2016 rb34/2016_Ugoda mediacyjna

28/07/2016 rb33/2016_Informacja nt. wartości zobowiązań

30/06/2016 rb32/2016_Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

13/06/2016 rb31/2016_Wykup obligacji

10/06/2016 rb30/2016_Emisja obligacji

25/05/2016 rb29/2016_Powołanie Zarządu na nową kadencję
                           zał. do rb29_Noty biograficzne Czlonków Zarządu M.W. Trade SA

23/05/2016 rb28/2016_
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

20/05/2016 rb27/2016_Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

20/05/2016 rb26/2016_Uchwały ZWZA podjęte 20.05.2016 r.
                            zał. Uchwały ZWZA podjęte 20.05.2016 r. 

20/05/2016 rb25/2016_Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

17/05/2016 rb24/2016_Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

16/05/2016
 rb23/2016_Zawarcie umowy znaczącej

26/04/2016 rb22/2016_Wykup obligacji

22/04/2016
rb21/2016_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
                               zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA_20.05.2016
                               zał. 2 Projekty uchwał_ZWZA M.W. Trade SA_20.05.2016
                               zał. 3 zał. do Projektów uchwał_Sprawozdanie RN M.W. Trade SA za 2015 rok_ZWZA M.W. Trade SA_20.05.2016

14/04/2016 rb20/2016_Zawarcie umowy znaczącej


07/04/2016 rb19/2016_Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

31/03/2016 rb18/2016_Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

29/03/2016 rb17/2016_Wykup obligacji

22/03/2016
rb16/2016_Zatwierdzenie prospektu emisyjnego


21/03/2016 rb15/2016_Wykup obligacji

17/03/2016 rb14/2016_Emisja obligacji

11/03/2016
rb13/2016_Ustanowienie zastawu rejestrowego – BZ WBK Faktor Sp. z o.o.


29/02/2016 rb12/2016_Zawarcie aneksu do umowy z Noble Securities SA – oferta obligacji

26/02/2016 rb11/2016_Emisja obligacji

22/02/2016 rb10/2016_Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

19/02/2016 rb9/2016_Wykup obligacji

18/02/2016 rb8/2016_Zmiana terminu publikacji raportu za 2015 rok

08/02/2016 rb6/2016_Informacja nt. wartości zobowiązań

27/01/2016 
rb5/2016_Ustanowienie zastawu rejestrowego – Bank BPH SA

27/01/2016 rb4/2016_Emisja obligacji

19/01/2016 rb3/2016_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

13/01/2016 rb2/2016_Zawarcie umowy znaczącej

07/01/2016 rb1/2016_Ustanowienie zastawu rejestrowego – Bank Zachodni WBK SA

Fair Play Solidna firma GPW