Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Dywidenda

Dywidenda wypłacona przez M.W. Trade SA w okresie ostatnich 5 lat obrotowych:

  2013 2014 2015 2016 2017 
wysokość dywidendy łącznie (tys. zł) 4 443,8 6 959,1 8 552,1 9 642,1  6 288,3 
wysokość dywidendy/
1 akcję (zł)
0,53 0,83 1,02 1,15  0,75
dzień dywidendy 18/04 12/05 23/04 09/06 20/04
termin wypłaty dywidendy 07/05 22/05 08/05 24/06  09/05

 

 

Fair Play Solidna firma GPW