Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28.06.2023 roku

Uchwały ZWZA M.W. Trade SA 28.06.2023

- zał. do uchwał Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022
- zał. do uchwał Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade SA za rok 2022
- zał. do uchwał Polityka wynagrodzeń
- zał. do uchwał Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń
- Informacja o przetwarzaniu danychosobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2022 rok
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2022 rok

Link do transmisji WZA 28.06.2023 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

9.05.2022 roku

Uchwały NWZA M.W. Trade SA 9.05.2022

Uchwała z dnia 9 maja 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade Spółka Akcyjna we Wrocławiu w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 

Link do transmisji WZA 9.05.2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14.04.2022 roku

Uchwały ZWZA M.W Trade SA 14.04.2022

zał. do Uchwał ZWZA Ocena sprawozdań MW Trade SA za 2021 rok
zał. do Uchwał Sprawozdanie RN MW Trade SA za 2021 rok (w tym Ocena sytuacji MW Trade SA za 2021 rok)
zał. do Uchwał Ocena wniosku Zarządu MW Trade SA co do pokrycia straty za 2021 rok
zał. do Uchwał Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade SA za rok 2021
zał. do Uchwał Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń

Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2021 rok
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2021 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2021 rok

Link do transmisji WZA 14.04.2022 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

20.01.2022 roku

Uchwały ZWZA M.W Trade SA 20.01.2022
- zał. do Uchwały nr 4 DPSN na GPW 2021
- Prezenacja dla Akcjonariuszy

Link do transmisji WZA 20.01.2022 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

25.05.2021 roku

Uchwały ZWZA M.W Trade SA 25.05.2021

zał. do Uchwał Ocena sprawozdań MW Trade SA za 2020 rok
zał. do Uchwał Sprawozdanie RN MW Trade SA za 2020 rok
zał. do Uchwał Ocena sytuacji MW Trade SA w 2020 roku
zał. do Uchwał Ocena wniosku Zarządu MW Trade SA co do pokrycia straty za 2020 rok
zał. do Uchwał Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade SA za rok 2019 i 2020
zał. do Uchwał Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń

Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2020 rok

Link do transmisji WZA 25.05.2021 r.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

28.08.2020 roku

Uchwały NWZ 28.08.2020
Załącznik do uchwały nr 3 (polityka wynagrodzeń) NWZ 28.08.2020

Link do transmisji obrad WZA 28.08.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

15.05.2020 roku

Uchwały ZWZA M.W. Trade SA 15.05.2020

Załączniki do uchwał ZWZA M.W. Trade SA 15.05.2020:

1. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonanan przez Radę Nadzorczą Spółki

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku 2019

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sprawozdania finansowego Spółki wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku obrotowym 2019

4. Sprawozdanie z działalności spółki za 2019 rok

5. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31.12.2019r.

6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

7. Ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty

Link do transmisji obrad WZA 15.05.2020

Regulamin RN ws. komunikacji elektronicznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

22.05.2019 roku

Uchwały ZWZA M.W. Trade SA 22.05.2019
Załączniki do uchwał ZWZA M.W. Trade SA 22.05.2019

Nagranie audio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

26.04.2018 roku

 
Uchwały ZWZA _26.04.2018
Załączniki do Uchwał ZWZA_26.04.2018
Nagranie audio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

15.11.2017 roku


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 15.11.2017 roku    
Nagranie audio z obrad NWZA, które odbyło się 15.11.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


10.04.2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 10.04.2017 roku    
Załączniki do Uchwał ZWZA podjętych 10.04.2017 r.
Nagranie audio z obrad ZWZA, które odbyło się 10.04.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

05.10.2016 roku


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 05.10.2016 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

20.05.2016 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 20.05.2016 roku


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

02.04.2015 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 02.04.2015 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22.04.2014 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 22.04.2014 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
09.10.2013 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 09.10.2013 roku

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
05.04.2013 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 05.04.2013 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
02.04.2012 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 02.04.2012 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29.03.2011 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 29.03.2011 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
21.12.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 21.12.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31.08.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 31.08.2010 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25.05.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 25.05.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31.03.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 31.03.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały:

 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE