Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

22.05.2019 roku

Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA 22.05.2019
Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade SA 22.05.2019
zał. do Projektów uchwał Ocena sprawozdań MW Trade SA za 2018 rok
zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie RN MW Trade SA za 2018 rok
zał. do Projektów uchwał Ocena sytuacji MW Trade SA w 2018 roku
zał. do Projektów uchwał Ocena wniosku Zarządu MW Trade SA co do podziału zysku za 2018 rok
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZA_MWT
Wzór pełnomocnictwa na WZA_MWT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

26.04.2018 roku

 
Uchwały ZWZA _26.04.2018
Załączniki do Uchwał ZWZA_26.04.2018
Nagranie audio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

15.11.2017 roku


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 15.11.2017 roku    
Nagranie audio z obrad NWZA, które odbyło się 15.11.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


10.04.2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 10.04.2017 roku    
Załączniki do Uchwał ZWZA podjętych 10.04.2017 r.
Nagranie audio z obrad ZWZA, które odbyło się 10.04.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

05.10.2016 roku


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 05.10.2016 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

20.05.2016 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 20.05.2016 roku


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

02.04.2015 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 02.04.2015 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22.04.2014 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 22.04.2014 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
09.10.2013 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 09.10.2013 roku

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
05.04.2013 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 05.04.2013 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
02.04.2012 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 02.04.2012 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29.03.2011 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 29.03.2011 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
21.12.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 21.12.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31.08.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 31.08.2010 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25.05.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 25.05.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31.03.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 31.03.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały:

 

Fair Play Solidna firma GPW