Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

26.04.2018 roku

 
Uchwały ZWZA _26.04.2018
Załączniki do Uchwał ZWZA_26.04.2018
Nagranie audio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

15.11.2017 roku


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 15.11.2017 roku    
Nagranie audio z obrad NWZA, które odbyło się 15.11.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


10.04.2017 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 10.04.2017 roku    
Załączniki do Uchwał ZWZA podjętych 10.04.2017 r.
Nagranie audio z obrad ZWZA, które odbyło się 10.04.2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

05.10.2016 roku


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 05.10.2016 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

20.05.2016 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 20.05.2016 roku


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

02.04.2015 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 02.04.2015 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22.04.2014 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 22.04.2014 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
09.10.2013 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 09.10.2013 roku

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
05.04.2013 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 05.04.2013 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
02.04.2012 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 02.04.2012 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29.03.2011 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 29.03.2011 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
21.12.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 21.12.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31.08.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 31.08.2010 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25.05.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 25.05.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31.03.2010 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA 31.03.2010 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały:

 

Fair Play Solidna firma GPW