Zwiększenie stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 29-01-2014

29 stycznia 2014 roku wpłynęło do nas zawiadomienie od Quercus TFI SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji M.W. Trade SA.

Obecnie QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ posiadają łącznie 1 046 340 akcji Spółki i tyle samo głosów na jej WZA (stanowi to 12,48% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów na WZA).

W ostatnim zawiadomieniu z 22 czerwca 2011 roku Fundusze wykazały 878 110  akcji/głosów (10,47% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów na WZA).

aktualny stan akcjonariatu

 

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE