2014

2014.12.31 rb 88/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.12.30 rb 87/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.12.29 rb 86/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.12.24 rb 85/2014 Ustanowienie zastawu rejestrowego – Bank Zachodni WBK SA

2014.12.17 rb 84/2014 Spełnienie warunków zawieszających - Bank Millennium SA

2014.12.17 rb 83/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.12.12 rb 82/2014 Spełnienie warunku zawieszającego - JST

2014.12.12 rb 81/2014 Zawarcie umowy pożyczki z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA

2014.12.12 rb 80/2014 Zawarcie umowy pożyczki z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA

2014.12.12 rb 79/2014 Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium SA

2014.12.11 rb 78/2014 Zawarcie umowy o MultiLinię z Bankiem Zachodnim WBK SA

2014.12.10 rb 77/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.12.05 rb 76/2014 Spełnienie warunków zawieszających - FM Bank PBP SA

2014.12.03 rb 75/2014 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z FM Bank PBP SA

2014.11.28 rb 74/2014 Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

2014.11.17 rb 73/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.11.04 rb 72/2014 Zmiana stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

2014.10.31 rb 71/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.10.28 rb 70/2014 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 roku

2014.10.24 rb 69/2014 Wykup obligacji

2014.10.15 rb 68/2014 Ustanowienie zastawu rejestrowego

2014.10.06 rb 67/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.10.06 rb 66/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.10.03 rb 65/2014 Ustanowienie zastawu rejestrowego

2014.10.02 rb 64/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.09.18 rb 63/2014 Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

2014.09.15 rb 62/2014 Transakcje osoby zobowiązanej

2014.09.12
rb 61/2014 Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 5% głosów

2014.09.11
rb 60/2014 Transakcje osoby zobowiązanej

2014.09.10 rb 59/2014 Transakcje osoby zobowiązanej

2014.08.25 rb 58/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.08.22 rb 57/2014 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2014 roku

2014.08.18 rb 56/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.08.14 rb 55/2014 Zawarcie umowy znaczącej – zamknięcie opóźnienia

2014.08.05 rb 54/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.08.05 rb 53/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.07.11 rb 52/2014 Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

2014.07.09 rb 51/2014 Wybór biegłego rewidenta

2014.07.08 rb 50/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.07.02 rb 49/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.07.01
rb 48/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.06.27 rb 47/2014 Wcześniejszy wykup obligacji

2014.06.27 rb 46/2014 Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

2014.06.26 rb 45/2014 Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

2014.06.06 rb 44/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.06.03 rb 43/2014 Zmiana stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

2014.06.03 rb 42/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.05.28 rb 41/2014 Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

2014.05.12 rb 40/2014 Zawarcie umowy znaczącej

2014.05.06 rb 39/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014

2014.05.05 rb 38/2014 Uzupełnienie raportu rocznego za 2013

                   zał. do rb 38/2014 Nota - wynagrodzenia członków organów

2014.05.05 rb 37/2014 Zawarcie umowy znaczącej

dalej

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE