M.W. TRADE SA: RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU - HISTORYCZNA WARTOŚĆ PORTFELA, REKORDOWY WYNIK KWARTALNY, NAJWYŻSZY ZYSK ZA PÓŁROCZE

A A A wersja dla słabowidzących
utworzono: 27-08-2013 M.W. TRADE SA: RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU - HISTORYCZNA WARTOŚĆ PORTFELA, REKORDOWY WYNIK KWARTALNY, NAJWYŻSZY ZYSK ZA PÓŁROCZE

W pierwszym półroczu 2013 roku, skupiając się na optymalizacji dotychczasowej działalności związanej z restrukturyzacją zadłużenia sektora publicznego (placówek medycznych, jednostek samorządu terytorialnego), dążyliśmy do organicznego rozwoju, osiągając jeszcze lepsze rezultaty. Spółka systematycznie podnosi poprzeczkę.

ZYSK I PRZYCHÓD
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Spółka wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości 7,46 mln zł. Oznacza to imponujący, trzycyfrowy, wzrost o 113% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (3,5 mln zł). Jednoczenie drugi kwartał 2013 roku - z wynikiem przekraczającym 4,58 mln zł - okazał się najbardziej owocnym trymestrem w dziejach Spółki.
W tym czasie przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Zespół M.W. Trade SA wyniosły niemal 30,24 mln zł i odnotowały lukratywny 46% wzrost.

PORTFEL
Konsekwencja w budowaniu wartości bezpiecznego portfela wierzytelności, przy ciągłym doskonaleniu procedur w reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne sektora publicznego, a także sprawne wykorzystanie sprzyjającego środowiska niskich stóp procentowych, pozwoliły Spółce na wygenerowanie historycznej wartości portfela w kwocie blisko 477 mln zł, co wobec wartości sprzed roku (wynoszącej 288 mln zł) świadczy o 65% zwyżce.

SUMA BILANSOWA
Wartość sumy bilansowej na koniec czerwca 2013 roku przekroczyła poziom 0,5 mld zł (508,1 mln zł), w porównaniu ze stanem  398,5 mln zł wykazanym na koniec 2012 roku i 328,5 mln zł uzyskanym na zamknięcie drugiego kwartału 2012 roku (wzrost o 55% r./r.).

KONTRAKTACJA
Również na polu kontraktacji bilansowej i pozabilansowej, po podsumowaniu pierwszego półrocza 2013 roku, Spółka dała dowód dużej dynamice działań. Jej wolumen (w kwocie 382,8 mln zł) wykazał przyrost o 78% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu  
TUTAJ

> powrót

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE