Finansowanie związane ze spółkami komunalnymi

Realizowanie inwestycji przynoszących  korzyści społeczności lokalnej  jest jednym  z podstawowych celów JST, jednak pozyskanie bankowego finansowania na realizację tego typu projektów bywa ograniczone mało elastycznymi procedurami. Proponujemy rozwiązanie dające możliwość zrealizowania planowanej inwestycji poprzez wniesienie dodatkowego kapitału do celowej spółki  komunalnej.  Pozyskane w ten sposób środki Spółka wykorzystuje do realizacji inwestycji, natomiast udziały nabyte przez M.W. Trade SA mogą zostać zbyte na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Korzyści:

  • pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji w sposób neutralny dla wskaźnika zadłużenia
  • pełna kontrola JST nad realizowaną inwestycją
  • gwarancja możliwości odkupu przez JST udziałów M.W. Trade SA w spółce komunalnej
  • koszty związane z odkupem udziałów przez JST w spółce komunalnej nie wpływają na wysokość długu publicznego
  • zapłata za odkup udziałów następuje w terminach dogodnych dla JST

 

Fair Play Solidna firma GPW