Sprzedaż i dzierżawa wybranych składników majątku trwałego JST

M.W. Trade  SA jako spółka szeroko angażująca się w finansowanie samorządów jest również podmiotem nabywającym wybrane składniki  majątku trwałego (ruchomości) Jednostki Samorządu Terytorialnego z opcją dzierżawy tych składników przez JST, a następnie odkupu ruchomości  w dogodnym  terminie.  Przykładowym projektem tego typu jest sprzedaż i dzierżawa sieci wodociągowej.

Korzyści:

  • możliwość pozyskania środków finansowych bez wpływu na wskaźnik zadłużenia, z jakim mamy do czynienia w przypadku pożyczki lub kredytu
  • pełna kontrola JST nad zbytym majątkiem
  • odkup składników majątku trwałego w dogodnym, ustalonym okresie
  • możliwość spłaty kwoty odkupu w systemie ratalnym
  • możliwość zbycia tylko części udziałów w składnikach majątku trwałego
Fair Play Solidna firma GPW