Pożyczka

Finansowanie w formie długo-  lub krótko-terminowej pożyczki  pozwala rozwiązać przejściowe problemy  z płynnością finansową, sfinalizować bieżące transakcje oraz kontynuować działalność rozwojową i inwestycyjną. Jest to również  rozwiązanie pozwalające uregulować zobowiązania cywilnoprawne, publiczno-prawne czy też pracownicze. Kwota pożyczki ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie w oparciu  o uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej.

Proponujemy także wsparcie finansowe poprzez udzielenie szybkich krótkoterminowych pożyczek, które ze względu  na niski koszt mogą być wypłacane bez przeprowadzonej procedury zamówień publicznych.

Korzyści:

  • szybki i prosty dostęp do środków finansowych
  • dowolny cel finansowania
  • brak zawiłych procedur
  • braki zabezpieczeń
  • atrakcyjne i elastyczne warunki finansowe
  • dogodne terminy płatności
  • harmonogram spłat dopasowany  pod kątem możliwości  JST i WPF  oraz wymogów RIO
Fair Play Solidna firma GPW