Produkty bankowe

Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie oferujemy  produkty i usługi bankowe podmiotów z grupy finansowej Getin Holding SA.


Rachunek bieżący

Rachunek bankowy pozwala sprawne i wygodne realizować transakcje finansowe, umożliwiając dostęp do szybkiego finansowania w postaci linii kredytowej w rachunku.

     Korzyści:      
     •  swobodne dysponowanie środkami
     •  realizowanie wszelkich płatności do wysokości salda w formie gotówkowej i bezgotówkowej
     •  otrzymanie kart płatniczych (w tym niespersonalizowanych)
     •  pełna obsługa rachunku przez internet i telefon
     •  możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym
     •  możliwość lokowania środków pieniężnych na rachunkach o wyższym oprocentowaniu

Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw aktywnie działających na rynku, które potrzebują środków na realizowanie bieżących zobowiązań. W zależności od sposobu uruchomienia występuje jako kredyt na rachunku bieżącym albo na rachunku kredytowym.

     Korzyści:
     •  dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności
     •  szybki dostęp do finansowania
     •  poprawa płynności finansowej - umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań
        i finansowanie majątku obrotowego
     •  wsparcie efektywnego zarządzania - wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansamiKredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć mających na celu odtworzenie, modernizację czy powiększenie wartości majątku trwałego. Warunki kredytowania są elastycznie dopasowywane do profilu instytucji oraz specyfiki jej działalności. W zależności od przeznaczenia kredyt obrotowy może mieć formę jednorazowego finansowania (związanego z pojedynczą transakcją) lub powtarzalną (finansowanie więcej niż jednego cyklu rotacji gotówki).

     Korzyści:
     •  łatwa i szybka procedura pozyskania kapitału
     •  możliwość negocjowania warunków kredytu
     •  kredyt średnio- lub długoterminowy
     •  warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru inwestycji
     •  zabezpieczenie spłaty kredytu  na przedmiocie realizowanej inwestycji

Leasing
Leasing umożliwia realizację inwestycji w nowoczesne technologie medyczne i informatyczne. Pozwala na modernizację infrastruktury medycznej bez konieczności angażowania pełnego kapitału odpowiadającego wartości nabywanego sprzętu.
Oferta obejmuje leasing finansowy (8% VAT na sprzęt medyczny) oraz leasing operacyjny.

    Korzyści:
     •  elastyczny i wygodny sposób pozyskania środków trwałych
     •  proste i szybkie procedury
     •  możliwość finansowania inwestycji z bieżących przychodów
     •  wkład własny już od 1% wartości przedmiotu leasingu
     •  finansowanie do 100% wartości transakcji
     •  okres finansowania do 60 miesięcy
     •  minimum formalnościDepozyty bankowe
Depozyty dają możliwość efektywnego zagospodarowania wolnych środków finansowych.  Warunki lokowania nadwyżek finansowych są elastycznie dopasowywane do strategii jednostek medycznych oraz firm.

  Korzyści:
     •  swobodne dysponowanie środkami
     •  elastyczny okres trwania depozytów
     •  możliwość negocjowania oprocentowania oraz termin depozytu
     •  lokaty terminowe pozwalają zapobiegać inflacyjnej utracie wartości nadwyżek finansowych

 

"Biały pakiet" dla pracowników jednostek medycznych
Jest  to kompleksowa oferta produktów bankowych i inwestycyjnych stworzona dla pracowników jednostek medycznych. Pakiet zapewnia preferencyjne warunki prowadzenia konta, uzyskania karty debetowej oraz atrakcyjne oprocentowanie kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego oraz hipotecznego.

  Korzyści:
     •  proste i szybkie procedury
     •  kompleksowa obsługa
     •  niższa cena usług w pakiecie
     •  stały kontakt z doradcą banku

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE