Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji w sektorze medycznym

Dzieki finansowaniu inwestycji jednostki służby zdrowia mają możliwość pozyskania środków na cele inwestycyjne, w szczególności finansowanie wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego lub innego środka trwałego. Rozwiązanie skierowane jest do wszystkich jednostek medycznych pragnących podnosić konkurencyjność, standard i zakres świadczonych usług bez konieczności angażowania środków własnych.


Projekty jakie finansujemy
:
-  Projekty inwestycyjne
-  Modernizacja, budowa i rozbudowa infrastruktury szpitalnej
-  Wymiana i zakup sprzętu medycznego


    Korzyści:
     • 
kompleksowe finansowanie projektów inwestycyjnych
     •  możliwość sfinansowania zakupu sprzętu medycznego w systemie ratalnym, w formie 
        pożyczki lub leasingu

     •  realizacja założonych inwestycji na preferencyjnych i konkurencyjnych warunkach
     
•  elastyczność w ustalaniu warunków finansowych
    
•  możliwość wyboru optymalnej formy finansowania dostosowanej do potrzeb jednostki 
        medycznej

     •  brak wymogu wkładu własnego
     •  szybkie procedury i krótka ścieżka decyzyjna

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE