Akcjonariusze


Akcjonariat Spółki na podstawie ustawowych zawiadomień Akcjonariuszy*:Kapitał podstawowy M.W. Trade SA wynosi 838 444 zł i dzieli sie na 8 384 440 akcji, w tym:

- 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.458.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 195.840 akcji zwykłych na okaziciela serii D

   o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

* aktualny stan posiadania Akcjonariusza może różnić się od wskazanego w oficjalnym zawiadomieniu ustawowym przekazanym przez Akcjonariusza Spółce

Fair Play Solidna firma GPW