Akcjonariusze


Akcjonariat Spółki na podstawie ustawowych zawiadomień Akcjonariuszy**:Kapitał podstawowy M.W. Trade SA wynosi 255 253,90 zł i dzieli sie na 2 552 539 akcji, w tym:

- 2.552.539 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

   o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

** aktualny stan posiadania Akcjonariusza może różnić się od wskazanego w oficjalnym zawiadomieniu ustawowym przekazanym przez Akcjonariusza Spółce

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE