Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aktualności

Emisja obligacji serii C2018


W dniu 31 lipca 2018 roku M.W. Trade dokonał emisji obligacji serii C2018 w kwocie 10,0 mln PLN (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Wykup obligacji serii MWT062018


Szanowni Państwo,

26 czerwca 2018 roku Spółka dokonała wykupu obligacji serii MWT062018 o wartości nominalnej 23.000.000 zł.
O emisji obligacji informowaliśmy w raporcie bieżącym 35/2015.

Pozdrawiamy
Zespół M.W. Trade SA


> więcej

Wykup obligacji serii D2016


W dniu 11 czerwca 2018 roku M.W. Trade dokonał wykupu obligacji serii D2016, wyemitowanych 10 czerwca 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. M.W. Trade terminowo wywiązał się z obowiązku wykupu papierów dłużnych, w kwocie 30,3 mln PLN (30 300 obligacji w cenie 1 000 PLN każda).
Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Informacje o dywidendzie


Szanowni Państwo,
w tym roku dywidenda będzie wypłacona na następujących warunkach:

- wysokość dywidendy: 3.856.842,40 zł,
- dywidenda na 1 akcję: 0,46 zł brutto,
- liczba akcji objętych dywidendą: 8.384.440 sztuk,
- dzień dywidendy: 12 czerwca 2018 roku,
- termin wypłaty dywidendy: 28 czerwca 2018 roku.

Pozdrawiamy!
Zespół M.W. Trade SA


> więcej

ZWZA_26/4/2018


Szanowni Państwo,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku.
Szczegóły wydarzenia odnajdą Państwo tutaj

Zapraszamy.Pozdrawiamy
- Zespół M.W. Trade SA


> więcej

Raport roczny za 2017 rokRaport roczny Spółki za 2017 rok


> więcej

Raport za 3Q2017 roku


Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury raportu za 3Q2017 roku: Raport 3Q2017 roku

Pozdrawiamy
Zespół M.W. Trade SA


> więcej

Zmiana terminu publikacji raportu za 3Q2017 roku


Szanowni Państwo,

informujemy, że raport Spółki za 3Q2017 roku opublikujemy 8 listopada.

Pozdrawiamy
Zespół M.W. Trade SA


> więcej

NWZA_15.11.2017 roku


Szanowni Państwo,

na 15 listopada 2017 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade SA. Szczegóły Wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Pozdrawiamy!
- Zespół M.W. Trade SA


> więcej

Zwiększenie programu emisji obligacji - Alior Bank


Szanowni Państwo,

informujemy, że na mocy aneksu do umowy z Alior Bank SA zwiększyliśmy do 40 mln zł Program emisji obligacji realizowany przez Bank. Program obowiązywać będzie do grudnia 2020 roku.

Pozdrawiamy

Zespół M.W. Trade SA


> więcej

Fair Play Solidna firma GPW