Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aktualności

ZWZA 25 maja 2021 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 25 maja 2021 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

NWZA 28 sierpnia 2020 roku


Zarząd M.W. Trade S.A. informuje iż na dzień 28 sierpnia 2020 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Getin Holding S.A. przy ul. Gwiaździstej 66, w sali konferencyjnej (na 26 piętrze) o godzinie 10:00.


> więcej

Wypłata dywidendy


W dniu 29 maja 2020 roku Spółka M.W. Trade S.A. wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w kwocie 2,10 PLN na jedną akcje, to jest w łącznej kwocie 17 607 324 PLN. Dywidenda została wypłacona ze środków kapitału zapasowego Spółki, przekazanych uprzednio na ten kapitał z zysków Spółki.


> więcej

Spłata obligacji serii G2018


W dniu 19 grudnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii G2018 w kwocie 0,7 mln PLN  (716 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 18 grudnia 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii F2018


W dniu 6 listopada 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii F2018 w kwocie 3,5 mln PLN  (3 496 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 5 listopada 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii E2018


W dniu 31 października 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii E2018 w kwocie 6,8 mln PLN  (6 848 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 4 września 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii C2018 oraz D2018


W dniu 15 października 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii C2018 oraz D2018 w łącznej kwocie 11,3 mln PLN. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii E2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii E2018  (Obligacje) (WEO), 14 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii E2018 wyemitowane 4 września 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00229,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848.000 zł,
 • termin wykupu: 31 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 23 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

> więcej

Przedterminowy wykup obligacji serii C2018, D2018, F2018 oraz G2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii C2018, D2018, F2018 oraz G2018, 20 września 2019 roku podjął uchwały w sprawie przedterminowego wykupu całości w/w serii obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii C2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii C2018 wyemitowane 31 lipca 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00203,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 15 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 7 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii D2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii D2018 wyemitowane 20 sierpnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00211,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 1.276 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 1.276.000 zł,
 • termin Wykupu: 15 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 7 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii F2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii F2018 wyemitowane 5 listopada 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00237,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 3.496 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 3.496.000 zł,
 • termin Wykupu: 6 listopada 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 28 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii G2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii G2018 wyemitowane 18 grudnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00245,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 716 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 716.000 zł,
 • termin Wykupu: 19 grudnia 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 11 grudnia 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

 


> więcej

Spłata obligacji serii B2018


W dniu 20 sierpnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii B2018 w kwocie 20,0 mln PLN  (20 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 17 kwietnia 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Fair Play Solidna firma GPW