2012


21.12.2012 Raport bieżący nr 78/2012 Zawarcie umowy znaczącej

20.12.2012 Raport bieżący nr 77/2012 Zawarcie umowy znaczącej

18.12.2012 Raport bieżący nr 76/2012 Emisja obligacji

11.12.2012 
Raport bieżący nr 75/2012 Zawarcie umowy znaczącej

08.12.2012
Raport bieżący nr 74/2012 Emisja obligacji

08.12.2012 Raport bieżący nr 73/2012 Wykup obligacji

16.11.2012 Raport bieżący nr 72/2012 Zawarcie umowy znaczącej

08.11.2012 Raport bieżący nr 71/2012 Emisja obligacji

07.11.2012 Raport bieżący nr 70/2012 Emisja obligacji

31.10.2012 Raport bieżący nr 69/2012 Emisja obligacji

24.10.2012 Raport bieżący nr 68/2012 Zawarcie umowy znaczącej

18.10.2012 Raport bieżący nr 67/2012 Zawarcie znaczącej umowy

03.10.2012 Raport bieżący nr 66/2012 Zawarcie znaczącej umowy

02.10.2012 Raport bieżący nr 65/2012 Zawarcie znaczącej umowy

02.10.2012 Raport bieżący nr 64/2012 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

02.10.2012 Raport bieżący nr 63/2012 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora
emitenta na GPW

20.09.2012 Raport bieżący nr 62/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

19.09.2012 Raport bieżący nr 61/2012 Zawarcie znaczącej umowy

17.09.2012 Raport bieżący nr 60/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

05.09.2012 Raport bieżący nr 59/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

23.08.2012 Raport bieżący nr 58/2012 Zawarcie znaczącej umowy

14.08.2012 Raport bieżący nr 57/2012 Zawarcie znaczącej umowy

08.08.2012 Raport bieżący nr 56/2012 Zawarcie znaczącej umowy

07.08.2012 Raport bieżący nr 55/2012 Zawarcie znaczącej umowy

07.08.2012 Raport bieżący nr 54/2012 Zawarcie znaczącej umowy

31.07.2012 Raport bieżący nr 53/2012 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki

27.07.2012 Raport bieżący nr 52/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych

25.07.2012 Raport bieżący nr 51/2012 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem
Zachodnim WBK SA

25.07.2012 Raport bieżący nr 50/2012 Wykup obligacji

13.07.2012 Raport bieżący nr 49/2012 Emisja obligacji

10.07.2012 Raport bieżący nr 48/2012 Zawarcie znaczącej umowy

04.07.2012 Raport bieżący nr 47/2012 Zawarcie znaczącej umowy

02.07.2012 Raport bieżący nr 46/2012 Emisja obligacji

02.07.2012 Raport bieżący nr 45/2012 Wykup obligacji

02.07.2012 Raport bieżący nr 44/2012 Zawarcie znaczącej umowy

26.06.2012 Raport bieżący nr 43/2012 Emisja obligacji

18.06.2012 Raport bieżący nr 42/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

14.06.2012 Raport bieżący nr 41/2012 Zawarcie znaczącej umowy

09.06.2012 Raport bieżący nr 40/2012 Emisja obligacji

09.06.2012 Raport bieżący nr 39/2012 Wykup obligacji

06.06.2012 Raport bieżący nr 38/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

29.05.2012 Raport bieżący nr 37/2012 Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem BPH SA

24.05.2012 Raport bieżący nr 36/2012 Zawarcie znaczącej umowy

18.05.2012 Raport bieżący nr 35/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

14.05.2012 Raport bieżący nr 34/2012 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

14.05.2012 Raport bieżący nr 33/2012 Zawarcie znaczącej umowy

11.05.2012 Raport bieżący nr 32/2012 Zawarcie znaczącej umowy

27.04.2012 Raport bieżący nr 31/2012 Zawarcie znaczącej umowy

27.04.2012 Raport bieżący nr 30/2012 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

25.04.2012 Raport bieżący nr 29/2012 Zawarcie znaczącej umowy

23.04.2012 Raport bieżący nr 28/2012 Zawarcie znaczącej umowy

20.04.2012 Raport bieżący nr 27/2012 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki

05.04.2012 Raport bieżący nr 26/2012 Zawarcie umowy kredytowej z DZ BANK Polska SA

03.04.2012 Raport bieżący nr 25/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

02.04.2012 Raport bieżący nr 24/2012 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

02.04.2012 Raport bieżący nr 23/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

30.03.2012 Raport bieżący nr 22/2012 Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki wraz
z projektami uchwał na ZWZA Spółki

30.03.2012 Raport bieżący nr 21/2012 Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

29.03.2012 Raport bieżący nr 20/2012 Powołanie Członków Zarządu Spółki

26.03.2012 Raport bieżący nr 19/2012 Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z Bankiem
BPS SA

20.03.2012 Raport bieżący nr 18/2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok

19.03.2012 Raport bieżący nr 17/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

14.03.2012 Raport bieżący nr 16/2012 Informacja o transakcjach na akcjach spółki

06.03.2012 Raport bieżący nr 15/2012 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki

06.03.2012 Raport bieżący nr 14/2012 Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

01.03.2012 Raport bieżący nr 13/2012 Zawarcie znaczącej umowy

28.02.2012 Raport bieżący nr 12/2012 Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z Bankiem
Zachodnim WBK SA

27.02.2012 Raport bieżący nr 11/2012 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych
przez Emitenta do publicznej wiadomości w roku 2011

20.02.2012 Raport bieżący nr 10/2012 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

20.02.2012 Raport bieżący nr 9/2012 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

16.02.2012 Raport bieżący nr 8/2012 Zawarcie znaczącej umowy

02.02.2012 Raport bieżący nr 7/2012 Zawarcie znaczącej umowy

16.01.2012 Raport bieżący nr 6/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

12.01.2012 Raport bieżący nr 5/2012 Zawarcie znaczącej umowy

11.01.2012 Raport bieżący nr 4/2012 Zawarcie znaczącej umowy

10.01.2012 Raport bieżący nr 3/2012 Zawarcie znaczącej umowy

05.01.2012 Raport bieżący nr 2/2012 Zawarcie znaczącej umowy

02.01.2012 Raport bieżacy nr 1/2012 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem
Zachodnim WBK SA

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE