2008

Raporty bieżące - grudzień 2008

23/12/2008 RB 49/2008 Zmiany w składzie Zarządu M.W.Trade SA

22/12/2008 RB 48/2008 Zawarcie znaczącej umowy

18/12/2008 RB 47/2008: Uchwała GPW SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji M.W.Trade SA (raport nr 12/2008)

16/12/2008 RB 46/2008 Przestrzeganie Zasad Ładu Korporacyjnego

09/12/2008 RB 45/2008 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego


Raporty bieżące - listopad 2008

06/11/2008 RB 44/2008 Zawarcie znaczących umów

04/11/2008 RB 43/2008 Zawarcie znaczących umów

 

Raporty bieżące - październik 2008

28/10/2008 RB 42/2008 Powołanie nowego członka Zarządu

06/10/2008 RB 41/2008 Zawarcie znaczących umów

 

Raporty bieżące - wrzesień 2008

30/09/2008 RB 40/2008 Złożenie prospektu emisyjnego do KNF

19/09/2008 RB 39/2008 Zawarcie znaczącej umowy

15/09/2008 RB 38/2008 Rozwiązanie znaczącej umowy

09/09/2008 RB 37/2008 Treść uchwał podjętych na WZA M.W. Trade SA w dniu 8 września 2008 roku

02/09/2008 RB 35/2008 Projekt uchwał WZA M.W. Trade S.A. w dniu 8. września 2008r.

 

Raporty bieżące - sierpień 2008

21/08/2008 RB 33/2008 Zawarcie znaczącej umowy

11/08/2008 RB 32/2008 Zawarcie znaczącej umowy

03/08/2008 RB 31/2008 Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - lipiec 2008

21/07/2008 RB 29/2008 Zawarcie znaczącej umowy

01/07/2008 RB 28/2008 Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - czerwiec 2008

26/06/2008 RB 27/2008 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

05/06/2008 RB 26/2008 Zawarcie umowy o przeprowadzenie oferty publicznej Spółki z DI BRE

05/06/2008 RB 25/2008 Zawarcie znaczącej umowy

03/06/2008 RB 24/2008 Zawarcie znaczącej umowy

03/06/2008 RB 23/2008 Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - maj 2008

21/05/2008 RB 22/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA

20/05/2008 RB 21/2008 Zawarcie znaczącej umowy

13/05/2008 RB 20/2008 Zawarcie znaczącej umowy

12/05/2008 RB 19/2008 Treść uchwał podjętych na ZWZA M.W. Trade S.A. w dniu 9. maja 2008 roku

08/05/2008 RB 18/2008 Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - kwiecień 2008

29/04/2008 RB 17/2008 Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade S.A. w dniu 9. maja 2008 r.

28/04/2008 RB 16/2008 Zmiana w składzie Zarządu M.W. Trade S.A.

21/04/2008 RB 15/2008 Zawarcie znaczącej umowy

14/04/2008 RB 14/2008 Informacja o przychodach ze sprzedaży w I kwartale 2008 roku

07/04/2008 RB 13/2008 Zawarcie znaczącej umowy

04/04/2008 RB 12/2008 Zawarcie znaczącej umowy

03/04/2008 RB 11/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A.

 

Raporty bieżące - marzec 2008

04/03/2008 RB 9/2008 Korekta raportu bieżącego nr 4/2008 dotyczącego wyników za rok 2007

 

Raporty bieżące - luty 2008

29/02/2008 RB 7/2008 Zawarcie znaczącej umowy

27/02/2008 RB 6/2007 Zawarcie znaczącej umowy

21/02/2008 RB 5/2008 Podpisanie listu intencyjnego

18/02/2008 RB 4/2008 Wyniki za rok 2007

 

Raporty bieżące - styczeń 2008

18/01/2008 RB 3/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

17/01/2008 RB 2/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

20/01/2008 RB 1/2008 Zawarcie znaczącej umowy.

Fair Play Solidna firma GPW