2009

Raporty bieżące - grudzień 2009

29/12/2009 Raport bieżący nr 79/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

23/12/2009 Raport bieżący nr 78/2009/ Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK

23/12/2009 Raport bieżący nr 77/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

11/12/2009 Raport bieżący nr 76/2009/ Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK

10/12/2009 Raport bieżący nr 75/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/12/2009 Raport bieżący nr 74/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

01/12/2009 Raport bieżący nr 73/2009/ Zmiany w składzie Zarządu Spółki M.W. Trade S.A.

01/12/2009 Raport bieżący nr 72/2009/ Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej M.W. Trade S.A.

 

Raporty bieżące - listopad 2009

20/11/2009 Raport bieżący nr 71/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

20/11/2009 Raport bieżący nr 70/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

16/11/2009 Raport bieżący nr 69/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/11/2009 Raport bieżący nr 68/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

09/11/2009 Raport bieżący nr 67/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

09/11/2009 Raport bieżący nr 66/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

02/11/2009 Raport bieżacy nr 65/2009/ Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.10.2009r.

 

Raporty bieżące - październik 2009

29/10/2009 Raport bieżacy nr 64/2009/ Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 29 października 2009 roku

27/10/2009 Raport bieżacy nr 63/2009/ Wstępne wyniki finansowe M.W. Trade S.A. za III kwartał 2009 r.

07/10/2009 Raport bieżący nr 62/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

06/10/2009 Raport bieżący nr 61/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

02/10/2009 Raport bieżący nr 60/2009/ Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.10.2009

02/10/2009 Raport bieżący nr 59/2009/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.10.2009

 

Raporty bieżące - wrzesień 2009

30/09/2009 Raport bieżący nr 58/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

29/09/2009 Raport bieżący nr 57/2009/ Wypowiedzenie umowy kredytowej z bankiem PKO BP

18/09/2009 Raport bieżący nr 56/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

18/09/2009 Raport bieżący nr 55/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

18/09/2009 Raport bieżący nr 54/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

15/09/2009 Raport bieżący nr 53/2009/Zarejestrowanie przez Sąd zmian w statucie Spółki

10/09/2009 Raport bieżący nr 52/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/09/2009 Raport bieżący nr 51/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

01/09/2009 Raport bieżący nr 50/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - sierpień 2009

31/08/2009 Raport bieżący nr 49/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

28/08/2009 Raport bieżący nr 48/2009/ Emisja obligacji

18/08/2009 Raport bieżący nr 47/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/08/2009 Raport bieżący nr 46/2009/Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2009 roku

10/08/2009 Raport bieżący nr 45/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

07/08/2009 Raport bieżący nr 44/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

06/08/2009 Raport bieżący nr 43/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

06/08/2009 Raport bieżący nr 42/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

05/08/2009 Raport bieżący nr 41/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

04/08/2009 Raport bieżący nr 40/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

03/08/2009 Raport bieżący nr 39/2009/ Szacunkowe wyniki finansowe M.W. Trade S.A. za I półrocze 2009 r. (korekta)

03/08/2009 Raport bieżący nr 38/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - lipiec 2009

16/07/2009 Raport bieżący nr 37/2009/ Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu M.W. Trade S.A.

14/07/2009 Raport bieżący nr 36/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/07/2009 Raport bieżący nr 35/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/07/2009 Raport bieżący nr 34/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

10/07/2009 Raport bieżący nr 33/2009/ Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

09/07/2009 Raport bieżący nr 32/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - czerwiec 2009

29/06/2009 Raport bieżący nr 31/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

18/06/2009 Raport bieżący nr 30/2009/Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

17/06/2009 Raport bieżący nr 29/2009/ Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

17/06/2009 Raport bieżący nr 28/2009/ Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki/

16/06/2009 Raport bieżący nr 27/2009/ Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (uzupełniony)

16/06/2009 Raport bieżący nr 26/2009/ Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 15 czerwca 2009 roku

10/06/2009 Raport bieżący nr 25/2009/Zawarcie znaczącej umowy (uzupełniony)

09/06/2009 Raport bieżący nr 24/2009/Zawarcie znaczącej umowy (uzupełniony)

08/06/2009 Raport bieżący nr 23/2009/ Emisja obligacji (uzupełniony)

08/06/2009 Raport bieżący nr 22/2009 Projekty uchwał na ZWZA 15.06.2009 r.

08/06/2009 Raport bieżący nr 21/2009 Zawarcie znaczących umów

 

Raporty bieżące - maj 2009

29/05/2009 Raport bieżący nr 20/2009/ Wybór audytora (uzupełniony)

29/05/2009 Raport bieżący nr 19/2009/ Powołanie Członka Rady Nadzorczej M.W. Trade SA

26/05/2009 Raport bieżący nr 18/2009/ Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej M.W. Trade SA

25/05/2009 Raport bieżący nr 17/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

Raporty bieżące - kwiecień 2009

28/04/2009 Raport bieżący nr 162009/Zawarcie znaczącej umowy

14/04/2009 Raport bieżący nr 15/2009/Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego za 2008 rok

10/04/2009 Raport bieżący nr 14/2009/Zawarcie znaczącej umowy

09/04/2009 Raport nr 13/2009 Informacja o niestosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie

06/04/2009 Raport bieżący nr 12/2009/Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - marzec 2009

31/03/2009 Raport bieżący nr 11/2009/Zawarcie znaczącej umowy

23/03/2009 Raport bieżący nr 10/2009/Korekta raportu bieżącego nr 3/2009: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

10/03/2009 Raport bieżący nr 9/2009/ Nabycie znacznego pakietu akcji

10/03/2009 Raport bieżący nr 8/2009/ Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

06/03/2009 Raport bieżący nr 7/2009/ Zawarcie znaczącej umowy

06/03/2009 Raport bieżący nr 6/2009/ Rezygnacja Członka Zarządu M.W. Trade SA

 

Raporty bieżące - luty 2009

23/02/2009 Raport bieżący nr 5/2009/Zbycie znaczącego pakietu akcji

18/02/2009 Raport bieżący nr 4/2009/Nabycie znacznego pakietu akcji

 

Raporty bieżące - styczeń 2009

29/01/2009 Raport bieżący nr 3/2009/Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009

29/01/2009 Raport bieżący nr 2/2009/ Zmiana adresu siedziby

12/01/2009 Raport bieżący nr 1/2009/Zawarcie znaczącej umowy

Fair Play Solidna firma GPW