2010

Raporty bieżące - grudzień 2010

Raport bieżący nr 198/2010
2010-12-28
Zawarcie znaczących umów


Raport bieżący nr 197/2010
2010-12-26
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 21.12.2010 roku


Raport bieżący nr 196/2010
2010-12-23
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 195/2010
2010-12-22
Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 21.12.2010


Raport bieżący nr 194/2010
2010-12-21
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 193/2010
2010-12-17
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 192/2010
2010-12-17
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 191/2010
2010-12-17
Zawarcie znaczących umów


Raport bieżący nr 190/2010
2010-12-17
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 189/2010
2010-12-14
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 188/2010
2010-12-14
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 187/2010
2010-12-13
Rejestracja przez sąd podwyższenia wysokości kapitału zakładowego


Raport bieżący nr 186/2010
2010-12-10
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 185/2010
2010-12-09
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 184/2010
2010-12-08
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 183/2010
2010-12-08
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 182/2010
2010-12-02
Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - listopad 2010

Raport bieżący nr 181/2010
2010-11-30
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 180/2010
2010-11-30
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 179/2010
2010-11-30
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 178/2010
2010-11-26
Emisja obligacji


Raport bieżący nr 177/2010
2010-11-25
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 176/2010
2010-11-24
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Raport bieżący nr 175/2010
2010-11-24
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Raport bieżący nr 174/2010
2010-11-24
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 173/2010
2010-11-18
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 172/2010
2010-11-18
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 171/2010
2010-11-18
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 170/2010
2010-11-15
Zawarcie znaczących umów


Raport bieżący nr 169/2010
2010-11-15
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 168/2010
2010-11-10
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 167/2010
2010-11-10
Informacja o transakcjach na akcjach spółki


Raport bieżący nr 166/2010
2010-11-09
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 165/2010

2010-11-09
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 164/2010
2010-11-09
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 163/2010
2010-11-09
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce


Raport bieżący nr 162/2010
2010-11-05
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 161/2010
2010-11-05
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 160/2010
2010-11-04
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 159/2010
2010-11-03
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2010 roku


Raport bieżący nr 158/2010
2010-11-03
Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki


Raport bieżący nr 157/2010
2010-11-03
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 156/2010

2010-11-02
Zawarcie znaczącej umowy

 

Raporty bieżące - październik 2010

Raport bieżący nr 155/2010
2010-10-27
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA


Raport bieżący nr 154/2010
2010-10-26
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 153/2010
2010-10-25
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 152/2010
2010-10-25
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 151/2010
2010-10-23
Szacunkowe wyniki finansowe M.W. Trade SA za III kwartał 2010 roku


Raport bieżący nr 150/2010
2010-10-20
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 149/2010
2010-10-18
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 148/2010
2010-10-15
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 147/2010
2010-10-15
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 146/2010
2010-10-15
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 145/2010
2010-10-14
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 144/2010
2010-10-14
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 143/2010
2010-10-14
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 142/2010
2010-10-13
Powołanie Członka Zarządu Spółki


Raport bieżący nr 141/2010
2010-10-11
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 140/2010
2010-10-08
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 139/2010
2010-10-08
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 138/2010
2010-10-06
Zawarcie znaczących umów


Raport bieżący nr 137/2010
2010-10-06
Informacja o transakcjach na akcjach spółki


Raport bieżący nr 136/2010
2010-10-06
Informacja o transakcjach na akcjach spółki


Raport bieżący nr 135/2010
2010-10-04
Zawarcie znaczącej umowy


Raport bieżący nr 134/2010
2010-10-01
Zawarcie znaczącej umowy

Raporty bieżące - wrzesień 2010

2010-09-30 Raport bieżący nr 133/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-29 Raport bieżący nr 132/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-29 Raport bieżący nr 131/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-27 Raport bieżący nr 130/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-27 Raport bieżący nr 129/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-27 Raport bieżący nr 128/2010/ Zawarcie umowy generalnej z Getin Noble Bank

2010-09-27 Raport bieżący nr 127/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-22 Raport bieżący nr 126/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-20 Raport bieżący nr 125/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-17 Raport bieżący nr 124/2010/ Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

2010-09-16 Raport bieżący nr 123/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-10 Raport bieżący nr 122/2010/ Zawarcie znaczących umów

2010-09-09 Raport bieżący nr 121/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-09 Raport bieżący nr 120/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-07 Raport bieżący nr 119/2010/ Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

2010-09-07 Raport bieżący nr 118/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-07 Raport bieżący nr 117/2010/ Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D

2010-09-06 Raport bieżący nr 116/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-09-03 Raport bieżący nr 115/2010/ Zmiany w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

2010-09-03 Raport bieżący nr 114/2010/ Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

2010-03-02 Raport bieżący nr 113/2010/ Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 31.08.2010 r.

2010-09-02 Raport bieżący nr 112/2010/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raporty bieżące - sierpień 2010

2010-08-31 Raport bieżący nr 111/2010/ Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.08.2010 r.

2010-08-31 Raport bieżący nr 110/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-31 Raport bieżący nr 109/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-27 Raport bieżący nr 108/2010/ Wykup obligacji

2010-08-26 Raport bieżący nr 107/2010/ Przyjęcie do depozytu akcji serii D

2010-08-25 Raport bieżący nr 106/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-24 Raport bieżący nr 105/2010/ Zawiadomienie osoby zobowiązanej o nabyciu akcji

2010-08-20 Raport bieżący nr 104/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-19 Raport bieżący nr 103/2010/ Emisja obligacji

2010-08-19 Raport bieżący nr 102/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-17 Raport bieżący nr 101/2010/ Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2010 roku

2010-09-17 Raport bieżący nr 100/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-11 Raport bieżący nr 99/2010/ Zmiana zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości

2010-08-04 Raport bieżący nr 98/2010/ Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2010-08-04 Raport bieżący nr 97/2010/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2010-08-04 Raport bieżący nr 96/2010/ Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej

2010-08-04 Raport bieżący nr 95/2010/ Zawiadomienie o ujawnieniu stanu posiadania

2010-08-04 Raport bieżący nr 94/2010/ Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej

2010-08-04 Raport bieżący nr 93/2010/ Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej

2010-08-04 Raport bieżący nr 92/2010/ Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głósów w spółce publicznej

2010-08-04 Raport bieżący nr 91/2010/ Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji spółki publicznej

2010-08-04 Raport bieżący nr 90/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-08-02 Raport bieżący nr 89/2010/ Zawarcie znaczącej umowy


Raporty bieżące - lipiec 2010


2010-07-26 Raport bieżący nr 88/2010/ Zawiadomienie o nabyciu akcji

2010-07-26 Raport bieżący nr 87/2010/ Zawiadomienie o nabyciu akcji

2010-07-23 Raport bieżący nr 86/2010/ Szacunkowe wyniki finansowe M.W. Trade SA za I półrocze 2010 roku

2010-07-22 Raport bieżący nr 85/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-22 Raport bieżący nr 84/2010/ Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

2010-07-22 Raport bieżący nr 83/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-20 Raport bieżący nr 82/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-20 Raport bieżący nr 81/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-20 Raport bieżący nr 80/2010/ Zawarcie znaczących umów

2010-07-16 Raport bieżący nr 79/2010/ Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

2010-07-16 Raport bieżący nr 78/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-15 Raport bieżący nr 77/2010/ Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce M.W. Trade S.A.

2010-07-15 Raport bieżący nr 76/2010/ Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce M.W. Trade S.A.

2010-07-15 Raport bieżący nr 75/2010 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

2010-07-15 Raport bieżący nr 74/2010/ Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

2010-07-15 Raport bieżący nr 73/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-12 Raport bieżący nr 72/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-09 Raport bieżący nr 71/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-08 Raport bieżący nr 70/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

201007-02 Raport bieżący nr 69/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-02 Raport bieżący nr 68/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

2010-07-02 Raport bieżący nr 67/2010/ Stanowisko Zarządu M.W. Trade S.A. dotyczące ogłoszenia wezwania przez Getin Holding S.A.

Raporty bieżące - czerwiec 2010

30/06/2010 Raport bieżący nr 66/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

30/06/2010 Raport bieżący nr 65/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

25/06/2010 Raport bieżący nr 64/2010 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

25/06/2010 Raport bieżący nr 63/2010/ Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji

25/06/2010 Raport bieżący nr 62/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

18/06/2010 Raport bieżący nr 61/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

17/06/2010 Raport bieżący nr 60/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

16/06/2010 Raport bieżący nr 59/2010/ Informacja Spółki

14/06/2010 Raport bieżący nr 58/2010/ Zawarcie znaczących umów

10/06/2010 Raport bieżący nr 57/2010/ Zawarcie znaczących umów

01/06/2010 Raport bieżący nr 56/2010 Zawarcie znaczącej umowy

Raporty bieżące - maj 2010

31/05/2010 Raport bieżący nr 55/2010 Zawarcie znaczącej umowy

27/05/2010 Raport bieżący nr 54/2010/ Wybór biegłego rewidenta

27/05/2010 Raport bieżący nr 53/2010/ Powołanie Członków Zarządu

26/05/2010 Raport bieżący nr 52/2010/ Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZA w dniu 25 maja 2010 roku

25/05/2010 Raport bieżący nr 51/2010/ Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25 maja 2010 roku

24/05/2010 Raport bieżący nr 50/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

21/05/2010 Raport bieżący nr 49/2010 Zawarcie znaczącej umowy

10/05/2010 Raport bieżący nr 48/2010/ Zawarcie znaczących umów

10/05/2010 Raport bieżący nr 47/2010 Zawarcie znaczącej umowy

07/05/2010 Raport bieżący nr 46/2010 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2010r.

06/05/2010 Raport bieżący nr 45/2010 Zawarcie znaczących umów

Raporty bieżące - kwiecień 2010

30/04/2010 Raport bieżący nr 44/2010 Emisja obligacji

30/04/2010 Raport bieżący nr 43/2010 Ustanowienie zastawu rejestrowego

29/04/2010 Raport bieżący nr 42/2010 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 25.05.2010

29/04/2010 Raport bieżący nr 41/2010 Zawarcie znaczącej umowy

28/04/2010 Raport bieżący nr 40/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.05.2010

27/04/2010 Raport bieżący nr 39/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

21/04/2010 Raport bieżący nr 38/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

20/04/2010 Raport bieżący nr 37/2010/ Wstępne wyniki finansowe M.W.Trade S.A. za I kwartał 2010 r.

19/04/2010 Raport bieżący nr 36/2010/ Zawarcie znaczących umów

16/04/2010 Raport bieżący nr 35/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

16/04/2010 Raport bieżący nr 34/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

15/04/2010 Raport bieżący nr 33/2010/ Zawarcie znaczących umów

13/04/2010 Raport bieżący nr 32/2010/ Zawarcie znaczących umów

07/04/2010 Raport bieżący nr 31/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

02/04/2010 Raport bieżący nr 30/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

02/04/2010 Raport bieżący nr 29/2010/ Zawarcie znaczących umów

01/04/2010 Raport bieżący nr 28/2010/ Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 31 marca 2010 roku

01/04/2010 Raport bieżący nr 27/2010/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

01/04/2010 Raport bieżący nr 26/2010/ Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 marca 2010

Raporty bieżące - marzec 2010

26/03/2010 Raport bieżący nr 25/2010/ Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2009

15/03/2010 Raport bieżący nr 24/2010/ Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący nr 21/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

11/03/2010 Raport bieżący nr 23/2010/ Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZA M.W. TRADE S.A. na żądanie akcjonariusza

09/03/2010 Raport bieżący nr 22/2010/Zarejestrowanie przez Sąd zmian w statucie Spółki

09/03/2010 Raport bieżący nr 21/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

09/03/2010 Raport bieżący nr 20/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

08/03/2010 Raport bieżący nr 19/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

04/03/2010 Raport bieżący nr 18/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

04/03/2010 Raport bieżący nr 17/2010/ Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31.03.2010

04/03/2010 Raport bieżący nr 16/2010/ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.03.2010

Raporty bieżące - luty 2010

15/02/2010 Raport bieżący nr 15/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

15/02/2010 Raport bieżący nr 14/2010/ Zawarcie znaczącej umowy (po korekcie)

15/02/2010 Raport bieżący nr 13/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

10/02/2010 Raport bieżący nr 12/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

09/02/2010 Raport bieżący nr 11/2010/ Wstępne wyniki finansowe M.W. Trade S.A. za IV kwartał 2009 r.

09/02/2010 Raport bieżący nr 10/2010/ Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2009 roku

02/02/2010 Raport bieżący nr 9/2010/ Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

02/02/2010 Raport bieżący nr 8/2010/ Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Raporty bieżące - styczeń 2010

28/01/2010 Raport bieżący nr 7/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

27/01/2010 Raport bieżący nr 6/2010/ Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

25/01/2010 Raport bieżący nr 5/2010/ Zawarcie znaczacych umów

19/01/2010 Raport bieżący nr 4/2010/ Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

18/01/2010 Raport bieżący nr 3/2010/ Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

08/01/2010 Raport bieżący nr 2/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

05/01/2010 Raport bieżący nr 1/2010/ Zawarcie znaczącej umowy

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE