Raporty okresowe

Raporty okresowe za 2023 rok

29.11.2023  Raport kwartalny Grupy Kapitałowej za 3Q2023 roku
                    Wybrane dane finansowe za 3Q2023 roku w formacie xls

11.08.2023  Raport kwartalny za 1H2023 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1H2023 roku w formacie xls

12.05.2023  Raport kwartalny za 1Q 2023 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1Q2023 w formacie xls
                

Raporty okresowe za 2022 rok

23.03.2023  List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2022 rok
                     Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2022 rok
                     Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2022 rok
                     Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2022 rok
                     Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2022 rok
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
                     Pozostałe Oświadczenia Zarządu
                     Wybrane dane finansowe za 2022 rok w formacie xls


10.11.2022  Raport kwartalny za 3Q2022 roku
                    Wybrane dane finansowe za 3Q2022 roku w formacie xls

12.08.2022  Raport kwartalny za 1H2022 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1H2022 roku w formacie xls

13.05.2022  Raport kwartalny za 1Q 2022 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1Q2022 w formacie xls
                  

Raporty okresowe za 2021 rok

11.03.2022  List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2021 rok
                     Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2021 rok
                     Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2021 rok
                     Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2021 rok
                     Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2021 rok
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
                     Pozostałe Oświadczenia Zarządu
                     Wybrane dane finansowe za 2021 rok w formacie xls


08.11.2021  Raport kwartalny za 3Q2021 roku
                    Wybrane dane finansowe za 3Q2021 roku w formacie xls

13.08.2021  Raport kwartalny za 1H2021 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1H2021 roku w formacie xls

21.05.2021  Raport kwartalny za 1Q2021 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1Q2021 roku w formacie xls

Raporty okresowe za 2020 rok

12.03.2021  List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok
                     Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok
                     Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok
                     Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2020 rok
                     Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
                     Pozostałe Oświadczenia Zarządu
                     Wybrane dane finansowe za 2020 rok w formacie xls

6.11.2020    Raport kwartalny za 3Q2020 roku
                    Wybrane dane finansowe za 3Q2020 roku w formacie xls

14.08.2020  Raport kwartalny za 1H2020 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1H2020 roku w formacie xls

11.05.2020  Raport kwartalny za 1Q2020 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1Q2020 roku w formacie xls

Raporty okresowe za 2019 rok

4.03.2020  List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2019 rok
                     Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2019 rok
                     Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2019 rok
                     Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2019 rok
                     Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2019 rok
                     Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
                     Pozostałe Oświadczenia Zarządu
                     Wybrane dane finansowe za 2019 rok w formacie xls

8.11.2019  Raport kwartalny za 3Q2019 roku
                    Wybrane dane finansowe za 3Q2019 roku w formacie xls

14.08.2019  Raport kwartalny za 1H2019 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1H2019 roku w formacie xls

15.05.2019  Raport kwartalny za 1Q2019 roku
                    Wybrane dane finansowe za 1Q2019 roku w formacie xls

Raporty okresowe za 2018 rok

29.03.2019  List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2018 rok
                       Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2018 rok
                       Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2018 rok
                      Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade za 2018 rok
                       Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2018 rok
                      Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
                       Informacja Zarządu M.W. Trade SA na temat wyboru firmy audytorskiej
                       Wybrane dane finansowe za 2018 rok w formacie xls

8.11.2018  Raport kwartalny za 3Q2018 roku
                    Wybrane dane finansowe za 3Q2018 roku w formacie xls

20.08.2018  Raport kwartalny za 1H2018 roku
                       Wybrane dane finansowe za 1H2018 roku w formacie xls

15.05.2018  Raport kwartalny za 1Q2018 roku
                       Wybrane dane finansowe za 1Q2018 roku w formacie xls

Raporty okresowe za 2017 rok

15.03.2018  Raport roczny za 2017 rok
                       Wybrane dane finansowe za 2017 rok w formacie xls


08.11.2017  Raport  kwartalny za 3Q2017 roku
                       Wybrane dane finansowe za 3Q2017 roku w formacie xls

07.08.2017  Raport  kwartalny za 1H2017 roku
                       Wybrane dane finansowe za 1H2017 roku w formacie xls

16.05.2017  Raport  kwartalny za 1Q2017 roku
                       Wybrane dane finansowe za 1Q2017 roku w formacie xls

Raporty okresowe za 2016 rok

13.03.2017  Raport roczny za 2016 rok
                       Wybrane dane finansowe za 2016 rok w formacie xls

04.11.2016
Raport kwartalny za 3Q2016 roku
                       
Wybrane dane finansowe za 3Q2016 roku w formacie xls

11.08.2016 Raport półroczny za I półrocze 2016 roku
                        Wybrane dane finansowe za I półrocze 2016 roku w formacie xls

13.05.2016 Raport kwartalny za 1Q2016 roku
                        Wybrane dane finansowe za 1Q2016 roku w formacie xls

Raporty okresowe za 2015 rok

22.02.2016  Raport roczny za 2015 rok
                       Wybrane dane finansowe za 2015 rok w formacie xls 
                       Prezentacja - wyniki finansowe w pigułce 

02.11.2015 Raport kwartalny za 3Q2015 roku
                       
Wybrane dane finansowe za 3Q2015 roku w formacie xls

04.08.2015 Raport półroczny za I półrocze 2015 roku
                       
Wybrane dane finansowe za I półrocze 2015 roku w formacie xls

07.05.2015 Raport kwartalny za 1Q2015 roku
                        Wybrane dane finansowe za 1Q2015 roku w formacie xls

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE