Rada Nadzorcza


Krzysztof Jarosław Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management.
Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 roku do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o.

Od 2017 roku Krzysztof Jarosław Bielecki jest I Wiceprezesem Zarządu Getin Holding S.A.
Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:
- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,
- Idea Bank S.A. w Warszawie,
- Idea Box S.A. w Warszawie
- Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie.
- Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie
- Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie
- Idea Leasing IFN S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie
- Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie
- Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie

--

Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.
W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. (poprzednio GBG S.A.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. W marcu 2016 powołany na stanowisko 

I wiceprezesa zarządu w LC CORP S.A., zatrudniony również w Getin Holding S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing&Fleet S.A.,

-        Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Jakub Malski pełni również funkcję członka rady nadzorczej oraz członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

--

Krzysztof Florczak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń, w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak w Getin Holding S.A. odpowiada za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marcu 2015 r. objął  stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w  lipcu 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.:  Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

  • ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący)
  • Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie (Przewodniczący)
  • Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie
  • Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie
  • Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie
  • M.W. Trade S.A. we Wrocławiu

--

Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Członek Komitetu Audytu

Andrzej Jasieniecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw) oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe dla dyrektorów finansowych.
Andrzej Jasieniecki posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi (w tym m.in. z branżą venture capital).
W latach 2002 - 2009 związany był z MCI Management S.A.; zatrudniony kolejno na stanowiskach Analityka/Menedżera Inwestycyjnego, Dyrektora Inwestycyjnego oraz Starszego Dyrektora Inwestycyjnego, zaangażowany był w zarządzanie portfelowe i odpowiadał za nowe inwestycje; uczestniczył w licznych projektach IPO i restrukturyzacyjnych (także zasiadając w organach spółek portfelowych).
W latach 2009 - 2012 Andrzej Jasieniecki piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Zarządu Euro-Tax.pl S.A. Jako jeden z założycieli i inwestorów, budował Grupę Kapitałową i współzarządzał strategią jej rozwoju.
W latach 2012 – 2014 Andrzej Jasieniecki zatrudniony był na stanowisku Project managera/Marketing managera przy uruchomieniu VERIF.PL (Grupa Kapitałowa KRUK S.A.); kierował pracami nad startem projektu, nadzorował m.in. przygotowanie założeń, analiz, budżetów i biznesplanów, pełnej dokumentacji projektowej, strategii marketingowej oraz polityki sprzedażowej.
Od 2014 roku Andrzej Jasieniecki jako Partner w IBD CONOR zaangażowany jest w pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie projektów z zakresu kompleksowego doradztwa finansowego, biznesowego i transakcyjnego.
Andrzej Jasieniecki pełnił funkcje zarządcze (w tym Prokura) w następujących podmiotach: MCI Management S.A., S4E S.A., IPLAY.pl sp. z o.o., Digital Avenue S.A., Euro-Tax.pl sp. z o.o./Euro-Tax.pl S.A., BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Cypr)/AJ Ventures sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak: S4E S.A., One-2-One S.A., Intymna.pl sp. z o.o., DomZdrowia.pl S.A., Comtica sp. z o.o., MobiTrust sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Calavados Investments II sp. z o.o., Streemo sp. z o.o., Euro-Tax.pl S.A., Trinity S.A.

Od 2016 roku Andrzej Jasieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

--

Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w roku 1999 ukończył administrację i zarządzanie.

W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności.

W latach 2004 - 2007 był  współzałożycielem i Prezesem Zarządu Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną i wprowadzona na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Do 2017 roku Rafał Wasilewski nieprzerwanie piastował funkcję Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. Do obowiązków Rafała Wasilewskiego na tym stanowisku należało: nadzorowanie pracy Członków Zarządu i Dyrektorów wyższego szczebla działów Spółki; przewodniczenie Komitetowi Inwestycyjnemu M.W. Trade SA decydującemu o wyborze i parametryzacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę; tworzenie oraz implementacja strategii Spółki; zarządzanie Działem Administracji, obszarami wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki.

Od 2017 roku Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu.

--

Bogdan Frąckiewicz - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi.

W latach 1980 - 1984 był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych. W latach 1995 - 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA . W latach 2010 - 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z rynkami finansowymi Rosji, Białorusi, Ukrainy gdzie kierował strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych i międzynarodowych.

Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 - 2013

Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o.

Inne pełnione obecnie funkcje:

- Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE SA w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.

- Od 29 maja 2019 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

- Od 29 grudnia 2019 roku Czonek Rady Nadzorczej Noble Finance S.A.

- Od 28 maja 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Brokers S.A.

- Od 4 grudnia 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.

- Od 21 grudnia 2020 Członek niezależny Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w tym Członek Komitetu Audytu RN.

---------

Andrzej Jasieniecki i Bogdan Frąckiewicz spełniają kryterium niezależności w rozumieniu zasady II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Fair Play Solidna firma GPW