Rada Nadzorcza

Tomasz Mączka - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Mączka (lat 45) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
W roku 2006 ukończył aplikację radcowską i uzyskał tytuł radcy prawnego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 16 lat prowadzi kancelarię prawną. Pełnił także funkcję prawnika wewnętrznego, kierującego departamentami prawnymi spółek. Jako jeden z pierwszych w Polsce doradców brał udział we wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect. Uczestniczył również w pierwszym w Polsce przeniesieniu akcji spółki z rynku NewConnect na Rynek Główny GPW, odpowiadając za aspekty prawne całego procesu, w tym część prawną prospektu emisyjnego. Świadczył pomoc prawną na rzecz wielu firm polskich i podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Z M.W. Trade SA związany był w latach 2006-2020 (początkowo nadzorował departament prawny, później był członkiem i przewodniczącym rady nadzorczej, a następnie doradzał spółce w sprawach korporacyjnych). Świadczył pomoc prawną także na rzecz spółek z grupy kapitałowej, do której należała M.W. Trade SA (Getin Holding SA, Panorama Finansów SA). Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym, w szczególności prawie spółek i prawie umów.

---------

Bogdan Wasilewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Wykształcenie:

12.1999 – 12.2003         Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia podyplomowe Rachunkowość

1996                               Udział w szkoleniu dla przedsiębiorców w USA Organizowane przez PIET (Partners                                             For International Education @ Training) under the sponsorship of the U.S. Agency for                                           International Development in Washington D.C.

10.1993 – 10.1995         Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia wyższe magisterskie program MBA

10.1975 – 06.1979         Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia wyższe zawodowe.

Przebieg pracy zawodowej:

10.1989  do nadal          Biuro Rachunkowe działalność gospodarcza;

05.1979- 11.1982           Narodowy Bank Polski Oddział w Oławie, Naczelnik Wydziału Kredytów;

1972 – 1978                   Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu-Laskowicach, Referent.

Znajomość języków obcych:

  • język rosyjski w stopniu B2
  • język angielski w stopniu B1

---------

Krzysztof Piontek - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

ZATRUDNIENIE

profesor uczelni (od 1.10.2018) w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

2010 – obecnie               DB ENERGY SA – Prezes zarządu

2010 – obecnie               HOME & MORE SP. Z O.O. – Prezes zarządu

2013 – 2018                    Członek Rady Nadzorczej piLAB SA

WYBRANE NAGRODY

Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za osiągnięcia naukowe (9.12.2016)

PUBLIKACJE I WYSTĄPIENIA

49 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym 8 w czasopismach zagranicznych; ponad 71 wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, wszystkie publikacje dotyczą tematyki rynków i instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru ryzyka pozycji w instrumentach finansowych różnych klas, modelowania finansowych szeregów czasowych, wyceny instrumentów pochodnych oraz analizy możliwości strategii arbitrażowych, wstecznego testowania modeli pomiaru wartości VaR, stabilności rynków finansowych

CZŁONKOSTWA

•            Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego,

•            Kolegium Naukowe Argumenta Oeconomica (od 2013)

•            Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu,

•            Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

polski (język ojczysty), angielski (dobra), niemiecki (podstawowa), rosyjski (podstawowa)

---------

Radosław Solan - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Radosław Solan jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału finansów i bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 172 oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1586. Karierę zawodową rozpoczął na rynku kapitałowym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Następnie pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. Od kwietnia 2004 roku zatrudniony w Copernicus Capital Partners, gdzie tworzył pierwsze niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – Copernicus Capital TFI S.A. W latach 2012-2019 pełnił funkcję członka zarządu Querton Capital Partners – spółki doradztwa biznesowego. Od 2015 roku Członek Zarządu Milton Essex S.A.

---------

Dawid Sukacz - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

lat 49, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital S.A. oraz BBI Development S.A.,  aktualnie od grudnia 2010 do chwili obecnej partner zarządzający w funduszu private equity 21 Concordia,  członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.  

 

---------

Tomasz Mączka, Krzysztof Piontek, Radosław Solan i Dawid Sukacz spełniają kryterium niezależności w rozumieniu zasady 2.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Członkowie Komitetu Audytu Krzysztof Piontek, Radosław Solan i Dawid Sukacz posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE